Zwerfvuil

Het is verboden op de openbare wegen en domeinen iets te werpen dat de reinheid van de omgeving kan vervuilen.
Ook is het verboden huisvuil te deponeren in de openbare vuilnisbakken of bladkorven.

Overtredingen van het politiereglement zone Hekla kunnen aanleiding geven tot een gemeentelijke administratieve sanctie van maximum 250,00 euro. Raadpleeg het politiereglement zone Hekla.