De spotnaam Zonneblussers

In de helft van de 19de eeuw hoorde men op zekere dag in Edegem de kreet : "brand ! brand !" weergalmen. De stormklok klepte en van alle kanten kwamen de mensen met emmers en ladders toegelopen. Op de plaats van de vermeende ramp gekomen, zag men echter dat de vensters van het huis hetwelk men veronderstelde in brand te staan, een bloedrode schijn uitstraalden wanneer zij verlicht werden door de ondergaande zon. Het voorval werd spoedig ruchtbaar en leidde naar de spotnaam "zonneblussers".

Bron: Dr. R. VAN PASSEN, Geschiedenis van Edegem, 1974 Edegem, p. 980.