Wijkbudget ondersteunt nog meer initiatieven

Gepubliceerd op maandag 30 augustus 2021
Onze gemeente maakt elk jaar een budget van 12 000 euro vrij waarmee inwoners buurtinitiatieven kunnen waarmaken. Dat leverde al heel wat leuks en moois op. Om nog meer buurten de kans te geven, werd de werking van het wijkbudget aangepast.

Het opzet van het wijkbudget is in grote lijnen nog hetzelfde, maar enkele punten zijn aangepast om nog meer projecten te kunnen ondersteunen:

  • Je kan het hele jaar door een aanvraag indienen.
  • Het budget wordt verdeeld over meer projecten.
  • We ondersteunen niet jaar na jaar dezelfde voorstellen.

Hiermee hopen we op nóg meer variatie en creativiteit op vlak van buurtinitiatieven. Niet dat we al te klagen hadden, want de voorbije jaren konden we al genieten van onder meer muurschilderingen, een ontmoetingsplek, een maandelijks buurtontbijt, een buurtboekenkast, een petanquebaan en een zeepkistenrace. 

Iets voor jou? Doe je aanvraag via www.edegem.be/wijkbudget

Wat zijn de voorwaarden?

  • De subsidie bedraagt maximaal 2 500 euro.
  • Zowel privépersonen als verenigingen kunnen dit aanvragen.
  • Je initiatief vindt plaats in Edegem.
  • Je voorstel moet een draagvlak hebben in de buurt en mag niet enkel het individueel belang dienen.
  • Voorstellen met een uitgesproken politieke of religieuze boodschap of met commerciële doelen komen niet in aanmerking.

Dien je aanvraag online in