Werken Molenveldlaan en Ten Boschstraat

Startdatum: 20-02-2023

NIEUWE AANLEG

De voetpaden worden vernieuwd en we breiden de groenzones uit waar dat kan. We doen dat om ons te wapenen tegen klimaatverandering en steeds extremere periodes van regen en droogte. Door water ter plaatse te infiltreren, verlagen we de druk op de riolering en vullen we de grondwaterreserves aan. Je zal de nieuwe groenzones perfect kunnen betreden en we maaien ze regelmatig.

Het voetpad aan de kant van de even huisnummers van de Ten Boschstraat tussen de Molenveldlaan en de Ter Voortlaan zal eveneens voor een groot deel vervangen worden door een groenzone. We versmallen de rijbaan aan de kruispunten Molenveldlaan – Ten Boschstraat en Ten Boschstraat - Ter Voortlaan om de verkeersveiligheid te verhogen. Het regenwater wordt hier naar de groenzone geleid en zal via wadi’s (Water Afvoer Door Infiltratie) in de grond infiltreren. De dwarsparkeerzone aan het kruispunt Molenveldlaan-Ten Boschstraat schuift op richting de straat. Zo kunnen we nog extra groen aanplanten en ontharden.

PLANNING

De voetpaden worden niet allemaal tegelijk opgebroken. De aannemer werkt gefaseerd zodat woningen beter bereikbaar blijven (zie plan). Hieronder vind je een voorlopige planning. De data kunnen wijzigen in functie van de weersomstandigheden en de voortgang van de werken.

  • Fase 1: van 20 februari tot 28 februari
  • Fase 2: 1 maart tot 9 maart
  • Fase 3: 10 maart tot 20 maart
  • Fase 4: 21 maart tot 29 maart
  • Fase 5: 30 maart tot 07 april

HUISVUILOPHALING

De huisvuilophaling blijft ongewijzigd. Plaats huisvuilzakken en containers op een voor de ophalers vlot bereikbare plek.

OVERHANGENDE BEPLANTING

Beplanting op je privédomein zoals hagen en struiken, moeten steeds teruggesnoeid zijn tot aan de rooilijn met het publiek domein. Zo wordt de doorgang voor de voetgangers niet belemmerd. Mocht je haag toch overhangen, vragen we met aandrang om deze voor de start van de werken terug te snoeien tot aan de perceelsgrens. Op die manier kan de aannemer zonder obstakels doorwerken en berokkent hij geen schade aan de planten.

BESTROOIEN VAN HET VOETPAD

Het nieuwe voetpad wordt na aanleg bestrooid me fijn zand. Veeg dit zand niet meteen weg of verwijder het niet met een hogedrukreiniger. Dit zand heeft tijd nodig om in de voegen te dringen zodat er een stevig voetpad ontstaat. Je kan het proces versnellen door het zand in de voegen te vegen.

LAWAAI EN STOF

Wegenwerken zijn haast synoniem voor hinder, vuil en lawaai. We proberen dit zo veel mogelijk te vermijden maar vragen ook om je begrip en geduld. Bij extreme hinder verwittig je onze dienst publiek domein.

NOG VRAGEN OF OPMERKINGEN?

Contacteer onze dienst publiek domein, tel. 03 289 26 50, e-mail: publiekdomein@edegem.be

Extra info

Wijk
Molenveld
Status
Geplande projecten
Laatste wijziging op maandag 13 februari 2023 - 14.41 uur