Nieuwe fietspaden in asfalt langs Antwerpsesteenweg/Mechelsesteenweg (N1)

Startdatum: 07-03-2023

Op maandag 17 april starten de werken aan de kant rijrichting Kontich. De aannemer begint onmiddellijk met het opbreken van het fietspad. De opritten blijven behouden, waardoor de bewoners hier weinig hinder van zullen ondervinden.

Hoe verloopt het verkeer?

 • Gemotoriseerd verkeer rijdt in beide richtingen nog steeds over één rijstrook.
 • Fietsers moeten het fietspad aan de overzijde gebruiken in twee richtingen. 
 • Er geldt een parkeerverbod op de hele parkeerstrook richting Kontich. 

Als alles volgens plan verloopt, zijn de werken midden mei klaar en kan dan de laatste fase starten.

Je vindt alle info over dit project op de website van Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).

Vragen over dit project? Bel de omgevingsmanager voor dit project via 0468 03 53 84 (van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur) of via bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be.

De werken situeren zich tussen het kruispunt met de Vredestraat in Kontich en het kruispunt met de Buizegemlei/Jan Frans Gellyncklaan op de grens van Hove en Edegem. Het einde van de werken is voorzien tegen midden juni.

Asfalt voor meer fietscomfort

De fietspaden langs de Antwerpsesteenweg/Mechelsesteenweg bestaan uit rode klinkers. Dat type wegverharding is gevoelig voor oneffenheden en biedt niet het meeste comfort voor fietsers. Een aannemer gaat de klinkers opbreken en vervangen door een asfaltverharding. De werfzone situeert zich tussen het kruispunt met de Vredestraat en het kruispunt met de Buizegemlei/Jan Frans Gellyncklaan. Na de werken zal het dan ook een stuk comfortabeler fietsen zijn op dit gedeelte van de N1 tussen Kontich en Mortsel.

Verder maakt de aannemer de bushaltes in de werfzone ook toegankelijker voor reizigers met een beperking. Tot slot wordt ook de veiligheid op de N1 verbeterd met de aanleg van twee fiets- en voetgangersoversteken.

Werken in drie fases

De reeds lopende nutswerken in de werfzone zijn bijna klaar. Vanaf dinsdag 7 maart start AWV aansluitend met de vernieuwing van de fietspaden zelf. De werken verlopen in drie fases en zullen, als alles vlot verloopt, klaar zijn tegen midden juni.

In de eerste fase, van 7 maart tot midden april, werkt de aannemer langs de kant richting Hove. Daarna verplaatsen de werken zich naar de overzijde. De werken langs de kant richting Kontich duren tot eind mei. Tot slot wordt in fase drie nog in de middenberm gewerkt tot midden juni. Die berm wordt ook tijdens de eerste twee fases ingenomen als werfzone.

Hinder tijdens de werken

Tijdens de werken blijft op de N1 altijd doorgang mogelijk in beide richtingen voor gemotoriseerd verkeer en fietsers. Voor gemotoriseerd verkeer geldt in de volledige werfzone een tijdelijke snelheidsbeperking van 50 km/u. De bussen van De Lijn blijven tijdens de werken het normale traject over de N1 volgen, maar de haltes in de werfzone worden tijdelijk niet bediend.

Situatie fase 1 (7 maart – midden april):

 • Gemotoriseerd verkeer in beide richtingen over één rijstrook
 • Fietsers in beide richtingen op fietspad aan kant richting Kontich
 • Parkeerverbod op de hele parkeerstrook richting Hove

Situatie fase 2 (midden april – eind mei):

 • Gemotoriseerd verkeer in beide richtingen over één rijstrook
 • Fietsers in beide richtingen op fietspad aan kant richting Hove
 • Parkeerverbod op de hele parkeerstrook richting Kontich

Situatie fase 3 (eind mei – midden juni):

 • Gemotoriseerd verkeer in beide richtingen over één rijstrook
 • Fietsers kunnen gebruikmaken van de vernieuwde fietspaden
 • Parkeerstroken zijn beschikbaar

Inritten van woningen en handelszaken in de werfzone blijven het grootste deel van de tijd bereikbaar. Enkel wanneer de aannemer het asfalt aanbrengt, kan de toegang tijdelijk belemmerd zijn. Dat zal tijdens fase 1 en 2 vermoedelijk telkens twee dagen het geval zijn. De aannemer verwittigt dat vooraf met een briefje in de bus. Tijdens fase 3 zijn alle inritten opnieuw vrij toegankelijk.

De doorsteek in de middenberm van de N1 ter hoogte van Fun Edegem wordt vanaf 7 maart permanent gesloten. Er wordt iets verderop wel een nieuwe keerlus aangelegd zodat het na de werken opnieuw mogelijk is om een keerbeweging te maken.

Blijf op de hoogte

De huidige planning van de werken werd opgemaakt onder voorbehoud van gunstige werf- en weersomstandigheden en kan bijgevolg nog wijzigen. De meest actuele info en aanvullend kaartmateriaal over de verkeerssituaties tijdens de verschillende fases vindt u steeds op www.wegenenverkeer.be/kontich, www.wegenenverkeer.be/hove of www.wegenenverkeer.be/edegem.

Extra info

Status
Geplande projecten
Laatste wijziging op woensdag 5 april 2023 - 15.17 uur