Naar inhoud
Terug naar overzicht

Heraanleg kruispunteiland en voetpadvernieuwingen omgeving Jan de Sadelerlaan

Algemene info

Binnenkort zal lokaal bestuur Edegem het kruispunteiland Jan de Sadelerlaan, Jan van Mirlostraat, Karel van de Poelestraat, Andreas Vesaliuslaan herinrichten. De voetpaden van de Jan van Mirlostraat en van de Karel van de Poelestraat worden vernieuwd. Het voetpad aan de even zijde van de Karel van de Poelestraat vervangen we door een groene zone.
De werken starten op maandag 24 augustus en zullen ongeveer 2 maanden duren. Op de achterzijde van deze folder vind je een plan van de toekomstige situatie. 
 

KRUISPUNTEILAND

De grote asfaltvlakte zal plaats maken voor een groen plein. Het kruispunt is immers een belangrijke schakel in het schoolroutenetwerk. De versmalde rijbaan zal de verkeersveiligheid verhogen. Om ons te wapenen tegen de klimaatverandering en steeds extremere periodes van regen en droogte zullen we zoveel mogelijk water ter plaatse laten infiltreren. Zo verlagen we de druk op de riolering en worden de grondwaterreserves aangevuld.
 

VOETPADVERNIEUWING

In de Jan van Mirlostraat en de van Karel van de Poelestraat zullen we de groenvakken waar mogelijk uitbreiden. De woningen met garage behouden een toegang voor één wagen. 
Eén zijde van de voetpaden van de Karel van de Poelestraat is grondig beschadigd door boomwortels en niet begaanbaar. Deze zijde van de straat geeft slechts toegang tot twee huizen. Daarom kiezen we ervoor om het voetpad van deze zijde van de straat te vervangen door groenaanplantingen. Zo krijgen de bomen meer ontplooiingskansen  en verminderen we de verharde oppervlakte van het publiek domein.
 

AUTOVERKEER

De volgende straten zijn tijdens de werf doodlopend en enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer: Jan de Sadelerlaan, Jan van Mirlostraat, Karel van de Poelestraat, Andreas Vesaliuslaan. Er zal een omleiding zijn via de Jozef de Veusterstraat, Eugenio Pacellilaan en Ter Borchtlaan.
 

HUISVUILOPHALING

De huisvuilophaling blijft ongewijzigd. Bewoners met een voetpadvernieuwing voor de deur plaatsen hun containers en huisvuilzakken op een vlot bereikbare plek voor de ophalers. 
 

LAWAAI EN STOF

Wegenwerken zijn haast synoniem voor hinder, vuil en lawaai. We proberen dit zo veel mogelijk te vermijden maar vragen u ook om uw begrip en geduld. Bij extreme hinder verzoeken wij u onze toezichter te verwittigen.
 

NOG VRAGEN? 

Contacteer onze dienst publiek domein, tel. 03 289 26 50, e-mail: publiekdomein@edegem.be
 

 

Technische fiche

Nog geen technische gegevens beschikbaar.

Opdrachtgevers

  • Gemeentebestuur Edegem

Foto's

Status

Geplande projecten

Deelgemeente