Naar inhoud
Terug naar overzicht

Erfpacht pastorij

Toon op stratenplan

Algemene info

De gemeente Edegem wenst een zakelijk recht (erfpacht) te verlenen op het terrein "De Pastorij", gelegen Strijdersstraat 18 te 2650 Edegem. Dit gebouw heeft een totale oppervlakte van ongeveer 342 m²:

 • Gelijkvloers: 190 + 32 (veranda) m²
 • Eerste verdieping: 120 m²

De erfpacht heeft tot doel op het terrein te voorzien in de realisatie en de exploitatie van een centrumversterkend project.  In het pand is een recreatieve, culturele of invulling met horeca mogelijk.  Handel en wonen zijn als bestemming uitgesloten.

In september 2016 nam de Heemkundige Kring zijn intrede in het oude gemeentehuis, waardoor de pastorij leeg komt te staan. Op dit moment zijn de laatste verhuisbewegingen in voorbereiding. Binnenkort zal de pastorij vrij zijn van enige functie.

De pastorij is zeer strategisch gelegen op de hoek van de Strijdersstraat en de Terelststraat. De opwaardering van het gebouw kan een belangrijke meerwaarde hebben in de verlevendiging van het centrum.

Vanuit de wetenschap dat er stevig geïnvesteerd zal moeten worden in de pastorij, zoekt Edegem een private partner. Dit betekent dat Edegem de pastorij voor een lange termijn ter beschikking zal stellen d.m.v. een erfpacht en dat de private partner investeert en de pastorij uitbaat alsof hij zelf eigenaar is. Edegem voorziet naast de ter beschikkingstelling geen investeringen of dienstverlening aan de private partner.

Het pand heeft een dusdanige ruimtelijke kwaliteit en erfgoedwaarde dat in overleg met Erfgoed (Vlaanderen) vooropgesteld is dat aan de structuur en het uitzicht van het gebouw niet getornd kan worden. De huidige veranda kan bijvoorbeeld wel vervangen worden (op de bestaande fundering), echter een nieuwe veranda (over bijvoorbeeld de volledige breedte is niet mogelijk). Een terras is mogelijk aan de zuidzijde; hier bevindt zich een goed geöriënteerde beschutte zone. Aan de tuinzone, richting park Centrum, zijn er zeer beperkte mogelijkheden tot een terraszone - paadje. In geen geval kan de tuin geprivatiseerd worden.

Edegem biedt een langdurig zakelijk recht (erfpacht) waarbij een private partner de noodzakelijke investeringswerken in het gebouw uitvoert en daarna het gebouw exploiteert binnen de doelstellingen van de gemeente en de ruimtelijke context.

Het geven van een erfpacht voor een gemeentelijke eigendom is niet onderhevig aan de wetgeving op de overheidsopdrachten. Doch kiest Edegem voor een transparante procedure met dit lastenboek.

We kiezen daarbij voor een getrapte procedure waarbij we zullen onderhandelen met maximaal 3 bieders die in de eerste fase het meest beantwoorden aan de vooropgestelde criteria:

 1. Vergoeding: 30 punten (opgedeeld in 2 subcriteria)
 2. Ruimtelijke visie op het pand: 20 punten
 3. Mate waarin het concept kernversterkend is: 30 punten
 4. Mate waarin de kandidaat wenst te investeren: 10 punten
 5. Haalbaarheid van het businessplan: 10 punten

 

We kiezen voor volgende stappen:

 1. 15 maart 2017 om 12 uur: indiening (eerste) voorstel
 2. 29 maart 2017: toelichting van het voorstel
 3. 10 april 2017: aanduiding van maximaal 3 voorkeursbieders
 4. 10 mei 2017 om 12 uur: indienen definitief voorstel (best & final offer)

 

De periode voor de eerste indiening is dus kort. Het betreft echter een eerste voorstel, zodat snel 3 voorkeursbieders kunnen gekozen worden die de mogelijkheid krijgen om hun dossier grondig uit te werken en een best & final offer in te dienen.

 

Edegem organiseert plaatsbezoeken op:

 1. Woensdag 1 feb 2017 om 15 uur
 2. Maandag 6 feb 2017 om 15 uur
 3. Woensdag 1 maart 2017 om 15 uur

Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen via bij Annik Somers, directeur omgeving:

 

Technische fiche

Nog geen technische gegevens beschikbaar.

Opdrachtgevers

 • Gemeentebestuur Edegem

Foto's

Status

Projecten in onderzoek

Deelgemeente