Naar inhoud
Terug naar overzicht

Hof Ter Linden/Fort 5: masterplan

Toon op stratenplan

Algemene info

Nu kasteeldomein Hof Ter Linden in publieke handen is, wordt het mogelijk om het kasteeldomein (56 ha) te verbinden met Fort 5 (32 ha) dat ruim 30 jaar geleden eigendom werd van de gemeente Edegem. Zo ontstaat een publiek park van ongeveer 90 ha, meer dan 10 procent van de oppervlakte van onze gemeente. Gemeentebestuur Edegem, Kempens Landschap vzw en het Agentschap voor Natuur en Bos werkten samen met de klankbordgroep een toekomstvisie uit voor Fort 5-Hof Ter Linden.

Met dit Masterplan leggen we de krijtlijnen voor de toekomst vast. Het geeft de grote lijnen weer en bakent de functionele zones af. Met dit Masterplan wordt duidelijk welke zones voorbehouden worden voor natuur, water, landbouw, sport & recreatie, voet- en fietswegen, parking,… Het Masterplan wordt vertaald in een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) zodat de bestemmingen mogelijk worden.

De concrete invulling volgt nadien in deelprojecten volgens budget en prioriteit. Hof Ter Linden vormt samen met Fort 5 een grote groene long die we verder willen uitbouwen tot natuur- en belevingsgebied met laagdynamisch karakter, waar zachte recreatie centraal staat. Een troef voor Edegem en de Zuidrand van Antwerpen!

Technische fiche

Nog geen technische gegevens beschikbaar.

Contactpersoon

Opdrachtgevers

  • Gemeentebestuur Edegem

Foto's

Status

Huidige projecten

Deelgemeente