Jan de Sadelerlaan - Jan Van Mirlostraat - Karel Van de Poelestraat

Startdatum: 28-08-2020
Einddatum: 25-11-2020
Aannemer Rega Infra verkleint het kruispunt in opdracht van lokaal bestuur Edegem. We bevorderen op deze manier de verkeersveiligheid in de schoolomgeving.

Nieuwe voetpaden en een smallere rijbaan verhogen de toegankelijkheid en de verkeersveiligheid op deze schoolroute. We zetten maximaal in op ontharding en vergroening. Door zoveel mogelijk water ter plaatse te laten infiltreren wapenen we de omgeving tegen wateroverlast en periodes van extreme droogte. Zo verlagen we de druk op de riolering en worden de grondwaterreserves aangevuld en in stand gehouden. 

Hinder

Ernstige hinder?
Nee

Extra info

Wijk
Molenveld
Status
Afgeronde projecten
Aannemer
Rega Infra NV
Laatste wijziging op vrijdag 27 november 2020 - 9.54 uur