Waterlopen in Edegem

Edegem beschikt over twee waterlopen van de 2de categorie met name de Edegemse beek (grens Kontich) en de Kleine Struisbeek (grens Mortsel – Wilrijk). Daarnaast beschikt de gemeente slechts over één waterloop 3de categorie t.h.v. Hof Ter Linden – Graaf de Granvellelaan (Molenloop-west). Verder zijn er nog wel baangrachten, restanten van vroegere waterlopen (Dorpsloop en Molenloop-oost) en stilstaande wateren (visvijver Romeinse Put, Arendsnest, Fort 5).  

Door de sterke verstedelijking en verkaveling zijn heel wat waterlopen verdwenen, ingebuisd of aangesloten op de openbare riolering. Heel wat hemelwater komt door de hoge verhardingsgraad en het ontbreken van een gescheiden stelsel nu terecht in de openbare riolering wat aanleiding kan geven tot lokale wateroverlast.  


Contact

Lokaal bestuur Edegem

Nu gesloten

Openingsuren

Vandaag
Telefonisch bereikbaar en op afspraak van 9 tot 12.30 uur

Voor alle dienstverlening aan onze publieksloketten in het gemeentehuis kan je enkel op afspraak terecht.