Wat is een BIN en hoe werkt het?

In overeenstemming met de omzendbrief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken is er een overeenkomst (BIN-charter) opgesteld tussen de lokale overheid, de politiedienst en de diverse BIN’s in Edegem.

Algemene info

Het doel van een BIN of Buurt Informatie Netwerk is het verhogen van het veiligheidsgevoel en het meldingsgedrag van de burger, het bevorderen van een sociale buurt en het verspreiden van preventie en dit alles om woninginbraken, diefstallen en criminaliteit te voorkomen. Het netwerk zal ook gebruikt worden bij onrustwekkende verdwijningen en bij een rampspoedige gebeurtenis (bv. brand waarbij ramen en deuren moeten gesloten worden).

Een buurtinformatienetwerk is een volledig wettelijk informatienetwerk waarbij er onderling informatie uitgewisseld wordt door de politiediensten en de wijkbewoners. Als burger worden we gestimuleerd om onregelmatigheden op een efficiënte manier te melden aan de politie. Anderzijds ontvangen we bruikbare informatie van de diverse politiediensten.

BIN in Edegem

In de gemeente Edegem zijn in de lente van 2012 de eerste stappen gezet door toenmalig gemeenteraadslid Koen Metsu om binnen de gemeente meerdere BIN’s op te starten. Na zijn benoeming tot burgemeester, werd de uitvoering verwezenlijkt. Op 2 oktober 2013 werden vier BIN-charters ondertekend. Eerder, in juni 2012, was er in de gemeente Edegem een winkel-informatienetwerk WIN-EZO van start gegaan, een samenwerkingsverband met de Edegemse Zelfstandige Ondernemers om de veiligheid in de winkels te verhogen.

Het BIN is gebouwd op drie pijlers :

            ° Participatie: als BIN lid werk je mee aan de veiligheid in je buurt.

            ° Communicatie: informatie wordt in twee richtingen uitgewisseld.

            ° Preventie: samen voorkomen van criminaliteit en overlast, door een grotere sociale controle.

Wie is er bij betrokken?

Het BIN is een structurele samenwerking tussen 3 partners: de burger, de politie en de gemeente. Ieder BIN wordt geleid door een coördinator gesteund door één of meerdere mede-coördinatoren. Alle wijkbewoners kunnen zich vrijblijvend aansluiten bij het BIN.

Bij de politie zijn er diverse diensten betrokken bij de BIN-werking; zowel Federale politie (101-centrale) als Lokale politie (Korpschef, operationele dienst, wijkwerking, preventie,…). Er is ook een BIN-gemandateerde politiebeambte aangesteld. De burgemeester is nauw betrokken bij de BIN werking en de gemeente zorgt vooral voor financiële en logistieke ondersteuning.

Herkenningspunten van het BIN

Het BIN is zichtbaar aanwezig door de volgende hulpmiddelen:

 • Aan het begin van iedere wijk is er een verkeersbord geplaatst dat verwijst naar de aanwezigheid van een BIN in die wijk.
 • Iedere deelnemende wijkbewoner krijgt een sticker om aan de brievenbus of het raam te bevestigen. Deze sticker bevat hetzelfde logo als op het verkeersbord.

Praktische werking van het BIN

De wijkbewoners melden telefonisch bij de 101- noodcentrale een verdacht voertuig, persoon,…. Geef door wat je ziet gebeuren en de exacte locatie. Het is belangrijk om veel en zo juist mogelijke informatie te geven.  Door goede en nuttige meldingen kunnen we als burger de politiediensten helpen om misdrijven te voorkomen en op te lossen.

Bij verdachte personen: geef een nauwkeurige persoonsbeschrijving namelijk: man of vrouw, leeftijd, gestalte, haar (kleur, lang of kort), lichaamsbouw, kledij, bijzondere kenmerken (zoals tatoeages) enz. Bij verdachte voertuigen: geef een nauwkeurige beschrijving van het voertuig namelijk: nummerplaat, merk, type, kleur, beschadigingen, hoeveel personen in de auto, bijzondere kenmerken ( een bepaalde sticker op het voertuig) enz.

De dispatching gekoppeld aan de 101-noodcentrale zal deze melding controleren (vb. nummerplaat wagen,…) en de lokale politie gaat na wat er aan de hand is. In overleg met de dienstdoende lokale politieofficier kan men beslissen over het al of niet activeren (opstarten) van het telefonisch meldingssysteem van BE-Alert. Er wordt in elk geval een politiepatrouille ter plaatse gestuurd.

Procedure BIN-Foon

Wat mag je verwachten?

In de beoordeling voor de opstart zal men rekening houden met enkele belangrijke elementen waar een goede beschrijving voorhanden is:

            ° heterdaad inbraak/diefstal

            ° verdachte personen/voertuigen

            ° verdwijning kleine kinderen/ouderlingen

Er zijn twee mogelijkheden:

 • De lokale politie beslist om het BIN op te starten.
  Elk BIN-lid uit die wijk ontvangt een telefonisch bericht met de beschrijving van de verdachte handeling, met te nemen maatregelen, met eventueel bijkomende info,… (zie werking BIN-Foon)
  Pas de te nemen maatregelen toe (vb. licht aandoen binnen en buiten,…) om mogelijke daders af te schrikken.
  Wees waakzaam en opmerkzaam en neem bij abnormale waarnemingen onmiddellijk contact op met de 101.
  Blijf binnen en onderneem zeker eigenhandig geen handelingen.                                                                                                                                           
 • De lokale politie beslist om het BIN NIET op te starten.
  De melder wordt, indien mogelijk, op de hoogte gebracht over de vaststellingen door de politiepatrouille.

BIN-informatie

De BIN-werking is gebaseerd op 3 communicatiekanalen:

 • DRINGENDE BERICHTEN

  Telefonische berichten via telefoon of gsm naar alle BIN-leden, bij ernstige feiten in één bepaalde wijk of voor meerdere of alle BIN-wijken in de gemeente. Jij kan zelf de tijdzone bepalen wanneer je deze oproepen wil ontvangen. Je kan kiezen tussen:  

  24u/24u

  Een buurtinformatienetwerk waarbij burgers permanent bereikbaar zijn en de ogen en oren vormen van de politie, blijft van cruciaal belang. Ook ’s avonds en ‘s nachts is jullie alertheid een enorme meerwaarde. Criminelen die op pad gaan, verwarde/suïcidale personen die op de dool zijn, … Als je slachtoffer bent van een inbraak of op zoek bent naar een dierbare, dan hoop je dat de kans om iemand te treffen maximaal is. Bent je bereid om ook ’s nachts de politiediensten te helpen een oogje in het zeil te houden, kies dan de optie 24u/24u?  BIN-leden kunnen bevestigen dat er ’s nachts zeer zelden een bericht wordt doorgestuurd. In heel de politiezone Hekla gebeurt dit slechts enkele malen per jaar. Wij hopen oprecht dat je hiervoor kiest.

  7 tot 22 uur

  Als je toch kiest voor beperkte uren, dan vragen we je dit tijdsvork te kiezen. Deze keuze is voor de BIN-coördinatoren eenvoudiger te verwerken gezien zij deze aanpassingen per BIN-lid gevat moeten krijgen. Let op! Als je kiest voor dit tijdsvork en een BIN-spraakbericht na 22 uur wordt verspreid, dan zal je het bericht daags nadien niet meer ontvangen. 

  Ik wil bereikbaar zijn van … uur tot … uur

  Je kan ook kiezen voor specifieke uren. Let op! Als je kiest voor beperkte tijdstippen en een BIN-spraakbericht bijvoorbeeld na 22 uur wordt verspreid, dan zal je het bericht daags nadien niet meer ontvangen. 

 • PREVENTIEBERICHTEN
  Telefonisch bericht of een e-mail bij een mogelijke dreiging met preventieve tips om diefstallen te voorkomen. Dit kunnen waarschuwingen zijn over actuele situaties (bv een nieuwe vorm van phishing) of een nieuwe modus operadi die wordt gebruikt. Deze telefonische berichten gaan gelijktijdig naar alle BIN-wijken.
 • BIN-BULLETIN
  Geregeld wordt er een BIN-bulletin aan alle BIN leden verstuurd, met een feedback van de dringende berichten, meldingen, inbraakmethodes, preventietips en tips rond veilig wonen.

Alle opgegeven telefoonnummers worden geprogrammeerd in de gegevensbank van BE-Alert. Bij ernstige feiten kunnen alle BIN-leden binnen een paar minuten verwittigd worden op hun vaste telefoon of gsm. Zij horen een ingesproken bericht. Het telefonisch bericht begint met de melding: “Dit is een bericht van de noodcentrale 101 .... “ met vermelding van de vastgestelde feiten en de te nemen maatregelen (vb. buitenverlichting aansteken).

Contact

Lokaal bestuur Edegem

Telefonisch en op afspraak open

Openingsuren

Vandaag
Telefonisch bereikbaar en op afspraak van 9 tot 12.30 uur
Morgen
Telefonisch bereikbaar en op afspraak van 9 tot 12.30 uur

Voor alle dienstverlening aan onze publieksloketten in het gemeentehuis kan je enkel op afspraak terecht.