Vraag tijdens vragenhalfuurtje van de gemeenteraad

Vraag online aan

Tijdens het vragenhalfuurtje kan je als burger een vraag stellen aan de gemeenteraad.

Dit start na de gemeenteraad, steeds ten laatste om 21.30 uur en duurt maximaal 30 minuten. De indieners mogen hun vraag toelichten en verduidelijking vragen over het gegeven antwoord. Je moet hiervoor persoonlijk aanwezig zijn op de zitting.

Voorwaarden waaraan de aanvrager moet voldoen:

  • Ingeschreven of vermeld zijn in bevolkingsregister van de gemeente;
  • +16 jaar;
  • niet het voorwerp uitmaken van een veroordeling of beslissing die voor een gemeenteraadskiezer de uitsluiting of schorsing van het kiesrecht meebrengt.

Voorwaarden waaraan de vraag moet voldoen:

  • duidelijk vermelden aan wie;
  • duidelijk en zo bondig mogelijk geformuleerd;
  • enkel betrekking op materie die tot bevoegdheid van gemeente of OCMW behoort;
  • geen betrekking heeft op agendapunten van de raadszitting;
  • geen persoonlijke aanvallen of beledigingen;
  • geen persoonsgebonden materie;
  • concreet verzoek, geen loutere mening.

Een vraag indienen kan enkel via bovenstaande knop en moet minstens 14 dagen voor de zitting worden ingediend.

Niet behandelde vragen worden doorverwezen naar de eerstvolgende gemeenteraad.

Contact

Lokaal bestuur Edegem

Nu gesloten

Openingsuren

Vandaag

Voor alle dienstverlening aan onze publieksloketten in het gemeentehuis kan je enkel op afspraak terecht.