Volksraadpleging

De gemeenteraad kan op eigen initiatief of op verzoek van een inwoner beslissen om de Edegemnaars te raadplegen over onderwerpen die van gemeentelijk belang zijn.

Voorwaarden

 • Het verzoek moet gesteund worden door minstens 10% van de inwoners.
 • Het verzoek moet ingediend worden door middel van een verzoekschrift en een petitielijst.
 • Het verzoek wordt aangetekend opgestuurd of tegen ontvangstbewijs afgeleverd. Dit is gericht aan: Lokaal bestuur Edegem, College van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1, 2650 Edegem..
 • Het verzoek heeft een motivatiebrief en bewijsstukken.
 • Om ontvankelijk te zijn, moeten volgende gegevens zeker aanwezig zijn:
  • Gemeente Edegem;
  • Artikel 196 van het wetboek;
  • De vraag waarop de raadpleging betrekking heeft;
  • Naam, voornaam, geboortedatum en woonplaats van iedereen die het verzoek ondertekend heeft;
  • Naam, voornaam, geboortedatum en woonplaats van de personen die de volksraadpleging voorstellen.

Regelgeving

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012
 • Het decreet Lokaal Bestuur

Contact

Lokaal bestuur Edegem

Nu gesloten

Openingsuren

Vandaag

Voor alle dienstverlening aan onze publieksloketten in het gemeentehuis kan je enkel op afspraak terecht.