Vogelgriep in Vlaanderen: informatie en richtlijnen

Gepubliceerd op donderdag 20 april 2023
Sinds 2020 houdt het H5-vogelgriepvirus lelijk huis bij wilde vogels in Europa, met als gevolg een grote vogelsterfte in de natuur, ook in Vlaanderen.

Naar alle waarschijnlijkheid is het vogelgriepvirus een constante geworden in de wildevogelpopulaties in Europa, waardoor het vogelgrieprisico het hele jaar door aanwezig blijft. Het is daarom erg belangrijk om te weten welke acties en maatregelen je moet nemen als je een dode of zieke vogel vindt, of als je zelf vogels houdt.

Welke vogels zijn vatbaar voor vogelgriep?

De vogelgriep treft vele vogelsoorten zoals ganzen, eenden en meeuwachtigen maar het virus wordt ook aangetroffen bij roofvogels zoals buizerd, torenvalk en kerkuil. Inmiddels komt het virus voor bij wilde vogels in alle Vlaamse provincies. Vogelgriep is niet alleen besmettelijk voor wilde vogels maar ook voor pluimvee.

Op de website van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) vind je de verplichtingen terug die door de federale overheid worden opgelegd voor houders van gedomesticeerde vogels, zowel voor commerciële houderijen als voor de hobbysector.

Wat moet je doen als je een zieke of dode vogel vindt?

  • Raak de vogel(s) niet aan zonder de juiste bioveiligheidsmaatregelen (minstens mondmasker en wegwerphandschoenen)
  • Bel steeds de (gratis) influenzalijn van het FAVV op 0800/99777. Daar krijg je verdere instructies om de vogel te laten ophalen voor onderzoek. Als het over een dode vogel gaat, zal het FAVV, afhankelijk van de locatie, soort en tijdstip, beslissen of het kadaver ingezameld moet worden. Is onderzoek nodig, dan zorgt het FAVV ervoor dat een nabij gelegen opvangcentrum voor wilde dieren het kadaver ophaalt voor analyse.
  • Hou huisdieren op afstand van dode en zieke vogels en zorg ervoor dat je hond aangelijnd is.

Wie moet (resterende) vogelkadavers verwijderen?

Alle kadavers die uiteindelijk niet opgehaald worden door het FAVV, moeten door de grondeigenaar of -beheerder verwijderd worden met de nodige bioveiligheidsmaatregelen. Het lokaal bestuur verwijdert kadavers op publiek domein. Het verwijderen van vogelkadavers is belangrijk om de virale lading in de natuur te verkleinen voor vogels en andere dieren. Er werden immers ook al wilde zoogdieren, zoals vossen, besmet door het eten van zieke en dode vogels. Om de besmettingskans van zoogdieren te verkleinen en verdere virusmutaties van vogelgriep bij zoogdieren te voorkomen, is het dus belangrijk dat vogelkadavers zoveel mogelijk verwijderd worden.

Je vindt alle info op www.natuurenbos.be/vogelgriep