Voetpadvernieuwing Zwaluwenlei - Victoriastraat - Heldenstraat

Startdatum: 07-11-2022 om 6.00 uur
Einddatum: 31-12-2022 om 18.00 uur
Binnenkort vernieuwt lokaal bestuur Edegem het voetpad in de Zwaluwenlei, Victoriastraat en Heldenstraat. Aannemer D’Hollander start de werken in de week van 7 november. Onder gunstige weersomstandigheden zullen de werken dit jaar worden afgerond.

NIEUWE AANLEG
De voetpaden worden vernieuwd en we breiden de groenzones uit waar dat kan. We doen dat om ons te wapenen tegen klimaatverandering en steeds extremere periodes van regen en droogte. Door water ter plaatse te infiltreren, verlagen we de druk op de riolering en vullen we de grondwaterreserves aan. Je zal de nieuwe groenzones perfect kunnen betreden en we maaien ze regelmatig.

  • Zwaluwenlei: Het voetpad wordt versmald naar 1,5 meter. De resterende breedte tussen het voetpad en de rijweg wordt een grasberm. De toegang tot garages en opritten leggen we drie meter breed aan.
  • Victoriastraat: De bomen aan de huizen zonder voortuin verwijderen we omdat ze te dicht bij de gevels staan. Anderzijds verlengen we de overige boomvakken naar drie meter om zo de bomen extra groeikansen te geven. De voetpadbreedte versmallen we daar naar ongeveer 1 meter. Tussen de boomvakken zorgen we wel voor voldoende verharding zodat passage mogelijk blijft.
  • Heldenstraat: Tussen de Kontichstraat en de Florent Geversstraat komt een nieuwe groenzone aan de kant van de even huisnummers. De toegang tot garages en opritten leggen we hier ook drie meter breed aan.

PLANNING
De voetpaden worden niet allemaal tegelijk opgebroken. De aannemer werkt gefaseerd zodat woningen beter bereikbaar blijven (zie plan). Hieronder vind je een voorlopige planning. De data kunnen wijzigen in functie van de weersomstandigheden en de voortgang van de werken.

  • Fase 1 – van 7 tot 16 november
  • Fase 2 – van 14 tot 23 november
  • Fase 3 – van 21 tot 30 november
  • Fase 4 – van 28 november tot 7 december
  • Fase 5 – van 5 tot 14 december
  • Fase 6 – 12 tot 21 december

VERKEER – BEREIKBAARHEID VAN DE WONING
Er geldt een parkeerverbod ter hoogte van de werfzone. Let ter plaatse op de parkeerverbodsborden en leef het verbod strikt na zodat de aannemer geen tijd verliest met het opsporen van eigenaars van de fout geparkeerde wagens. De aannemer houdt de eigendommen zo goed mogelijk bereikbaar. Dit geldt vooral na de werkuren en voor het weekend. Tijdens de uitvoering kan je je woning niet altijd met de wagen bereiken. Verplaats dus voor de start van de werken je auto van je oprit naar een plaats buiten de werfzone.

HUISVUILOPHALING
De huisvuilophaling blijft ongewijzigd. Plaats huisvuilzakken en containers op een voor de ophalers vlot bereikbare plek.

OVERHANGENDE BEPLANTING
Beplanting op je privédomein zoals hagen en struiken, moeten steeds teruggesnoeid zijn tot aan de rooilijn met het publiek domein ten einde de doorgang voor voetgangers niet te belemmeren. Mocht je haag toch overhangen, vragen we met aandrang om deze voor de start van de werken terug te snoeien tot aan de perceelsgrens. Op die manier kan de aannemer zonder obstakels doorwerken en berokkent hij geen schade aan de planten.

BESTROOIEN VAN HET VOETPAD
Het nieuwe voetpad wordt na aanleg bestrooid me fijn zand. Veeg dit zand niet meteen weg of verwijder het niet met een hogedrukreiniger. Dit zand heeft tijd nodig om in de voegen te dringen zodat er een stevig voetpad ontstaat. Je kan het proces versnellen door het zand in de voegen te vegen.

LAWAAI EN STOF
Wegenwerken zijn haast synoniem voor hinder, vuil en lawaai. We proberen dit zo veel mogelijk te vermijden maar vragen ook om je begrip en geduld. Bij extreme hinder verwittig je onze dienst publiek domein.

NOG VRAGEN?
Contacteer onze dienst publiek domein, 
Tel. 03 289 26 50
E-mail: publiekdomein@edegem.be

Extra info

Status
Huidige projecten
Laatste wijziging op vrijdag 28 oktober 2022 - 14.43 uur