Voetpadvernieuwing Tweebunder

Startdatum: 25-04-2022 om 7.00 uur
Einddatum: 31-05-2022 om 17.00 uur
Binnenkort vernieuwt lokaal bestuur Edegem het voetpad in Tweebunder. Aannemer D’Hollander start de werken in de week van 25 april. Onder gunstige weersomstandigheden zullen ze een maand in beslag nemen.

VOORBEREIDENDE WERKEN
De nutsmaatschappijen hebben in voorbereiding van de voetpadvernieuwing de bestaande nutsleidingen verzwaard of vervangen. Het voetpad werd daarna tijdelijk hersteld in de bestaande toestand. Om technische redenen konden sommige werken niet gelijktijdig worden uitgevoerd. Daarom passeerde de aannemer mogelijk meerdere keren. Nu de nutsleidingen vernieuwd werden moeten we in de nabije toekomst het nieuwe voetpad niet meer opnieuw opbreken. We verontschuldigen ons voor het ongemak die de werken meebrachten.


NIEUWE AANLEG
De voetpaden worden heraangelegd met een H-klinker, door het speciale profiel sluiten de stenen goed op elkaar aan en ontstaat er een stevig verband. Deze stenen liggen vaster dan een klassieke klinker en zijn beter bestand tegen de druk van de boomwortels. De bestaande bomen blijven behouden , maar we breiden de groenvakken uit waar dat kan. We doen dat om ons te wapenen tegen klimaatverandering en steeds extremere periodes van regen en droogte. Door water ter plaatse te infiltreren, verlagen we de druk op de riolering en vullen we de grondwaterreserves aan.
VERKEER
Er geldt een parkeerverbod ter hoogte van de werfzone. Let ter plaatse op de parkeerverbodsborden en leef het verbod strikt na zodat de aannemer geen tijd verliest met het opsporen van eigenaars van de fout geparkeerde wagens. De aannemer houdt de eigendommen zo goed mogelijk bereikbaar. Dit geldt vooral na de werkuren en voor het weekend. Tijdens de uitvoering kan je je woning niet steeds met de wagen bereiken. Verplaats dus voor de start van de werken je auto van je oprit naar een plaats buiten de werfzone.
HUISVUILOPHALING
De huisvuilophaling blijft ongewijzigd. Plaats huisvuilzakken en containers op een voor de ophalers vlot bereikbare plek.


OVERHANGENDE BEPLANTING
Beplanting op je privédomein zoals hagen en struiken, moet je voor de start van de werken snoeien tot aan de perceelsgrens. Op die manier kan de aannemer zonder obstakels doorwerken en berokkent hij geen schade aan de planten.


BESTROOIEN VAN HET VOETPAD
Het nieuwe voetpad wordt na aanleg bestrooid me fijn zand. Veeg dit zand niet meteen weg of verwijder het niet met een hogedrukreiniger. Dit zand heeft tijd nodig om in de voegen te dringen zodat er een stevig voetpad ontstaat. Je kan het proces versnellen door het zand in de voegen te vegen.


LAWAAI EN STOF
Wegenwerken zijn haast synoniem voor hinder, vuil en lawaai. We proberen dit zo veel mogelijk te vermijden maar
vragen je ook om je begrip en geduld. Bij extreme hinder verwittig je onze dienst publiek domein.

Extra info

Status
Geplande projecten
Laatste wijziging op donderdag 24 maart 2022 - 10.16 uur