Voetpadvernieuwing De Pelgrim

Startdatum: 16-05-2022 om 7.00 uur
Einddatum: 06-06-2022 om 17.00 uur
Binnenkort vernieuwt lokaal bestuur Edegem het voetpad in De Peldrim. Aannemer D’Hollander start de werken in de week van 16 mei. Onder gunstige weersomstandigheden zullen ze een maand in beslag nemen.

Beste buurtbewoner,

Binnenkort vernieuwt lokaal bestuur Edegem het voetpad in De Pelgrim. Aannemer D’Hollander start de werken in de week van 16 mei en deze zullen - onder gunstige weersomstandigheden – een maand in beslag nemen. Op het plan in bijlage kan je de werken in detail bekijken.

VOORBEREIDENDE WERKEN - NUTSWERKEN

De nutsmaatschappijen hebben werken uitgevoerd waarbij de leidingen ofwel vervangen ofwel verzwaard zijn geweest.  De aannemer van de nutswerken heeft de voetpadverharding hersteld volgens bestaande toestand.  Sommige werken kunnen om technische redenen zelfs niet gezamenlijk gebeuren, waardoor er mogelijks meerdere keren een aannemer heeft gepasseerd voor de aanleg van deze leidingen.  We verontschuldigen ons voor dit ongemak, maar wensen hiermee te vermijden dat het nieuwe voetpad in de nabije toekomst opnieuw zou moeten opgebroken worden.

NIEUWE AANLEG :
De bestaande bomen blijven behouden , maar we breiden de groenvakken uit waar dat kan. We doen dat om ons te wapenen tegen klimaatverandering en steeds extremere periodes van regen en droogte. Door water ter plaatse te infiltreren, verlagen we de druk op de riolering en vullen we de grondwaterreserves aan. 

VERKEER – BEREIKBAARHEID VAN DE WONING
Er geldt een parkeerverbod ter hoogte van de werfzone. Let ter plaatse op de parkeerverbodsborden en leef het verbod strikt na zodat de aannemer geen tijd verliest met het opsporen van eigenaars van de fout geparkeerde wagens.

De aannemer houdt de eigendommen zo goed mogelijk bereikbaar. Dit geldt vooral na de werkuren en voor het weekend. Tijdens de uitvoering kan je je woning niet steeds met de wagen bereiken. Verplaats dus voor de start van de werken je auto van je oprit naar een plaats buiten de werfzone.

HUISVUILOPHALING

De huisvuilophaling blijft ongewijzigd. Plaats huisvuilzakken en containers op een voor de ophalers vlot bereikbare plek.

OVERHANGENDE BEPLANTING

Beplanting op je privédomein zoals hagen en struiken, moeten steeds teruggesnoeid zijn tot aan de rooilijn met het publiek domein ten einde de doorgang voor voetgangers niet te belemmeren.  Mocht  je haag toch overhangen, vragen we met aandrang om deze voor de start van de werken terug te snoeien tot aan de perceelsgrens. Op die manier kan de aannemer zonder obstakels doorwerken en berokkent hij geen schade aan de planten. 

BESTROOIEN VAN HET VOETPAD

Het nieuwe voetpad wordt na aanleg bestrooid me fijn zand. Veeg dit zand niet meteen weg of verwijder het niet met een hogedrukreiniger. Dit zand heeft tijd nodig om in de voegen te dringen zodat er een stevig voetpad ontstaat. Je kan het proces versnellen door het zand in de voegen te vegen.

LAWAAI EN STOF

Wegenwerken zijn haast synoniem voor hinder, vuil en lawaai. We proberen dit zo veel mogelijk te vermijden maar vragen ook om je begrip en geduld. Bij extreme hinder verwittig je onze dienst publiek domein.

NOG VRAGEN?

Contacteer onze dienst publiek domein, tel. 03 289 26 50, e-mail: publiekdomein@edegem.be

Extra info

Status
Geplande projecten
Laatste wijziging op woensdag 4 mei 2022 - 7.30 uur