Visvergunning

In Edegem kun je vissen op twee gemeentelijke viswaters: Romeinse Put en Fort 5. Hiervoor heb je wel een geldige gemeentelijke visvergunning nodig die je kan kopen aan de balie van het gemeentehuis, Gemeenteplein 1. Er worden enkel jaarlijkse vergunningen afgeleverd die een looptijd hebben tot 31 maart van het jaar volgend op het lopende jaar.
De tarifering is verschillend naargelang je wel of niet inwoner van Edegem bent:

inwoners Edegem

 • 16,20 euro voor personen tot de leeftijd van 18 jaar of tot de leeftijd van 25 jaar, mits
  deze laatsten in het bezit zijn van een studentenkaart
 • 31,80 euro voor personen vanaf de leeftijd van 18 of 25 jaar, naargelang het geval
  zoals hierboven bepaald, en tot de leeftijd van 60 jaar
 • 16,20 euro voor personen ouder dan 60 jaar

niet-inwoners Edegem

 • 24,00 euro voor personen tot de leeftijd van 18 jaar of tot de leeftijd van 25 jaar, mits
  deze laatsten in het bezit zijn van een studentenkaart
 • 48,00 euro voor personen vanaf de leeftijd van 18 of 25 jaar, naargelang het geval
  zoals hierboven bepaald, en tot de leeftijd van 60 jaar
 • 24,00 euro voor personen ouder dan 60 jaar

Vergezellende kinderen en kleinkinderen van de kaarthouder mogen gratis vissen wanneer hun naam en voornaam op de vergunning vermeld staat.

Wetgeving

Het reglement op de gemeentelijke viswaters is een onderdeel van het uniform gemeentelijk politiereglement.

Afhandeling

De vergunning kan onmiddellijk worden meegenomen aan het onthaal van het gemeentehuis.

Meebrengen

Identiteitskaart van de aanvrager.

Kosten

Differentieel tarief afhankelijk van woonplaats en leeftijd. Download hieronder het reglement voor verdere specifieke gegevens.