Verordening conformiteitsattesten

De gemeentelijk wettelijk kader rond conformiteitsattesten werd vastgelegd in deze verordening.