Vernieuwing voetpad Pieter Van den Bemdenlaan

Startdatum: 14-02-2022
Einddatum: 13-10-2022 om 14.40 uur
Binnenkort vernieuwt lokaal bestuur Edegem het voetpad in de Pieter Van den Bemdenlaan. Aannemer D’Hollander start de werken in de week van 14 februari. Onder gunstige weersomstandigheden zullen ze een tweetal maanden in beslag nemen.

VOORBEREIDENDE WERKEN 
De nutsmaatschappijen hebben in voorbereiding van de voetpadvernieuwing de bestaande nutsleidingen verzwaard of vervangen. Het voetpad werd daarna tijdelijk hersteld in de bestaande toestand. Om technische redenen konden sommige werken niet gelijktijdig worden uitgevoerd. Daarom passeerde de aannemer mogelijk meerdere keren. Nu de nutsleidingen vernieuwd werden moeten we in de nabije toekomst het nieuwe voetpad niet meer opnieuw opbreken. We verontschuldigen ons voor het ongemak die de werken meebrachten. 


NIEUWE AANLEG  
De voetpaden worden heraangelegd met een H-klinker, door het speciale profiel sluiten de stenen goed op elkaar aan en ontstaat er een stevig verband. Deze stenen liggen vaster dan een klassieke klinker en zijn beter bestand tegen de druk van de boomwortels. De bestaande bomen blijven behouden , maar we breiden de groenvakken uit waar dat kan. We doen dat om ons te wapenen tegen klimaatverandering en steeds extremere periodes van regen en droogte. Door water ter plaatse te infiltreren, verlagen we de druk op de riolering en vullen we de grondwaterreserves aan.  

Extra info

Wijk
Elsdonk
Status
Geplande projecten
Laatste wijziging op donderdag 13 oktober 2022 - 14.39 uur