Inname openbaar domein - Parkeerverbod

Vraag online aan 

Wanneer je het openbaar domein inneemt, moet je steeds vooraf de toelating (signalisatievergunning) krijgen van het lokaal bestuur. Je vraagt een inname van het openbaar domein aan voor:

  • een inname van stoepen en fietspaden voor plaatsen van verhuiswagen en -lift, het leveren van materialen, stoepkaarten,...
  • het plaatsen van containers, stellingen, bouwmaterialen,... op openbaar domein
  • het leveren en plaatsen van bouwmaterialen waarbij de rijbaan tijdelijk bezet wordt door een vrachtwagen, kraan, werkzone,...
  • voor het afsluiten van (een deel van) de rijbaan door werken.
  • voor het plaatsen van een terras
  • wanneer je een parkeerverbod nodig hebt voor de inname van bestaande parkeerplaatsen 

Op onderstaande pagina's vind je meer informatie over de werkwijze. 

Belangrijk: Na plaatsing van de parkeerverbodsborden geef je via de toepassing 'inname openbaar domein' de nummerplaten door van de wagens die er al geparkeerd stonden. De link vind je in de e-mail van je vergunning voor de plaatsing van de borden.

Contact

Lokaal bestuur Edegem

Nu telefonisch bereikbaar

Openingsuren

Vandaag
Telefonisch bereikbaar en onthaal open van 9 tot 12.30 uur 13.30 tot 19 uur
Morgen
Telefonisch bereikbaar en onthaal open van 9 tot 12.30 uur

Voor alle dienstverlening aan onze publieksloketten in het gemeentehuis kan je enkel op afspraak terecht.