Inname openbaar domein - Parkeerverbod

Vraag online aan 

Wanneer je het openbaar domein inneemt, moet je steeds vooraf de toelating (signalisatievergunning) krijgen van het lokaal bestuur. Je vraagt een inname van het openbaar domein aan voor:

  • een inname van stoepen en fietspaden voor plaatsen van verhuiswagen en -lift, het leveren van materialen, stoepkaarten,...
  • het plaatsen van containers, stellingen, bouwmaterialen,... op openbaar domein
  • het leveren en plaatsen van bouwmaterialen waarbij de rijbaan tijdelijk bezet wordt door een vrachtwagen, kraan, werkzone,...
  • voor het afsluiten van (een deel van) de rijbaan door werken.
  • voor het plaatsen van een terras
  • wanneer je een parkeerverbod nodig hebt voor de inname van bestaande parkeerplaatsen