AED Studios in Lint vaccinatiecentrum voor ELZ ZORA-gemeenten

Gepubliceerd op donderdag 14 januari 2021
De burgemeesters van de zeven gemeenten van de Eerstelijnszone Zuidoostrand Antwerpen en de zorgraad hebben na uitgebreid en constructief overleg beslist om voor al hun inwoners één vaccinatiecentrum op te richten in de AED Studios te Lint.

De Eerstelijnszone Zuidoostrand Antwerpen, kortweg ELZ ZORA, telt volgende gemeenten: Boechout, Borsbeek, Edegem, Lint, Hove, Kontich en Mortsel. De AED Studios in Lint hebben de nodige ruimte en evenementenexpertise in huis om een grootschalig project als een vaccinatiecentrum op korte tijd op poten te zetten. Alle burgemeesters engageren zich om alles op alles te zetten om dit een succesverhaal te maken en zo snel mogelijk zo veel mogelijk inwoners te vaccineren.

De Vlaamse overheid heeft beslist dat elke Eerstelijnszone voor zorg en hulpverlening één tot maximum twee vaccinatiecentra kan oprichten. Op deze manier kan elke bewoner binnen een Eerstelijnszone zich laten vaccineren binnen een straal van max. 15 km. Vlaanderen zet hierbij meer in op nabijheid dan de buurlanden. De inrichting van een vaccinatiecentrum vraagt een goed onderbouwde planning in functie van de levering van de vaccins en de inzet van administratief en medisch personeel en vrijwilligers. Daarbij dient het vaccinatiecentrum ook beschikbaar te blijven tot oktober 2021.

Onze eerstelijnszone ELZ ZORA kiest ervoor om de vaccinaties te centraliseren in één vaccinatiecentrum: de AED Studios in Lint. Door in één centrum te werken boeken we organisatorisch en logistiek winst, en door samen te werken met AED Studios maken we niet enkel gebruik van hun expertise in het organiseren en ontvangen van zoveel mensen, maar kunnen we ook de zorginstellingen maximaal ontlasten. Om deze reden sluit ook de gemeente Edegem hierbij aan. In de AED Studios kunnen probleemloos minstens 8 vaccinatielijnen opgezet worden. Dit is belangrijk als blijkt dat de vaccinatie sneller kan dan nu voorzien is. Mogelijkerwijze sluit Borsbeek omwille van de huisartsenkring en logistieke redenen alsnog aan bij het vaccinatiecentrum van Spoor-oost. Dit is nog in onderzoek.

Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, kortweg UZA, blijft een bevoorrechte partner voor het ondersteunen van het proces met betrekking tot de mobiele teams en de medische expertise en doet dienst als back-up site, mocht dit om eender welke reden nodig zijn. Als vaccinatiecentrum voor de hele regio zijn ze echter te beperkt in capaciteit en ruimte.

Mobiliteit
De AED Studios in Lint zijn vrij centraal gelegen en goed bereikbaar voor de inwoners van de zeven ELZ ZORA-gemeenten. Lees hier hoe je vlot en veilig naar het vaccinatiecentrum geraakt.    

Vrijwilligers
Het vaccinatiecentrum draait op volle toeren dankzij de vele medewerkers en vrijwilligers. Alle informatie voor vrijwilligers en medewerkers van het vaccinatiecentrum vind je terug op deze website

Alle vragen en informatie over het vaccinatiecentrum: https://eerstelijnszone.be/informatie-over-vaccinatiecentrum-zora-elzzora

Alle informatie over de vaccinatiecampagne in het algemeen: www.laatjevaccineren.be