Uitgebreid Bosbeheerplan Fort 5

Het Fort 5 in Edegem werd gebouwd als onderdeel van de vroegere Brialmontgordel en is sinds 1977 eigendom van gemeente Edegem.
Sinds 1996 werd het Fort beschermd als geklasseerd monument.
Bovendien maakt het Fort deel uit van het habitatrichtlijngebied "Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitat".

Het kasteeldomein Hof ter Linden ligt ten zuiden van het Fort. Beide domeinen vormen één aaneensluitend ecologisch geheel.
Voor Hof ter Linden werd een afzonderlijk beheerplan opgemaakt.