Tweede verblijven

In Edegem is een belastingreglement voor tweede verblijven van kracht.

Als tweede verblijf wordt beschouwd: "Elke private woongelegenheid in Edegem waarvan diegene die er kan verblijven, voor deze woongelegenheid niet ingeschreven is in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente Edegem. Tweede verblijven zijn landhuizen, bungalows, appartementen, weekendhuisjes, optrekjes en alle andere woongelegenheden, met inbegrip van de met chalets gelijkgestelde caravans, die al of niet ingeschreven zijn in de kadastrale legger."

Volgens het gemeentelijk belastingreglement is de belasting tweede verblijven verschuldigd door de persoon die eigenaar is van het tweede verblijf op 1 januari van het aanslagjaar. Ook wanneer het tweede verblijf verhuurd wordt of tijdelijk niet gebruikt wordt, dan geldt de belastingplicht van de eigenaar.

Deze jaarlijkse belasting bedraagt 1 200 euro per tweede verblijf.

Eventueel kan een vrijstelling verkregen worden, wanneer wordt aangetoond dat aan een voorwaarde van vrijstelling wordt voldaan. De vrijstellingsgronden zijn terug te vinden in het gemeentelijk belastingreglement tweede verblijven.

We vragen om aangifte te doen van het tweede verblijf ten laatste op 30 september van het aanslagjaar.

Digitale aangifte

De aangifte kan ook via één van de volgende kanalen worden ingediend:

Openingsuren

Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten

Voor alle dienstverlening aan onze publieksloketten in het gemeentehuis kan je enkel op afspraak terecht.