Tot welke leeftijd is er recht op een Groeipakket?

Gepubliceerd op maandag 18 juli 2022
Vanaf 18 jaar moet elk kind, ongeacht zijn situatie, voldoen aan een aantal voorwaarden om zijn recht op Groeipakket te behouden. Deze voorwaarden en een aantal bijzondere situaties bundelden we voor gezinnen en gezinsondersteuners in een overzichtelijke folder.

Is je kind jonger dan 18 jaar of wordt je kind dit jaar 18?

Je kind heeft onvoorwaardelijk recht op het Groeipakket tot en met de de maand waarin het 18 jaar wordt. Het Groeipakket, de Vlaamse kinderbijslag, is een financiële ondersteuning voor de opvoeding van je kind.

Elk kind heeft recht op een basisbedrag, dat maandelijks betaald wordt door een van de vijf uitbetalers van het Groeipakket. Je kiest zelf welke uitbetaler je Groeipakket betaalt.

Is je kind 18 jaar of ouder?

Vanaf 18 jaar tot en met de maand dat het kind 25 jaar wordt kan er nog een recht zijn op het Groeipakket als je kind voldoet aan studie- en tewerkstellingsvoorwaarden.

Er zijn verschillende studievoorwaarden zodra je kind 18 jaar is:

Ook als je kind 18 jaar of ouder is en jobstudent of schoolverlater, kan het nog recht hebben op een Groeipakket: