Toelage voor het oprichten en aanpassen van gebouwen, lokalen, nutsvoorzieningen, speelomgeving en duurzaam kampmateriaal voor erkende jeugdinitiatieven.

Vraag online aan

Erkende jeugdinitiatieven hebben recht op een toelage voor het oprichten, aanpassen en onderhoud van gebouwen, lokalen, nutsvoorzieningen, speelomgeving en aankopen duurzaam kampmateriaal.

De aanvraag verloopt online via bovenstaande link.