Toelage voor kadervorming

Vraag online aan

Vanaf 15 jaar kan je een cursus volgen om animator te worden bij een jeugdwerkinitiatief. Per gevolgde cursus kan je  een toelage krijgen. Je moet ofwel aangesloten zijn bij een Edegems jeugdwerkinitiatief ofwel meewerken aan de Edegemse speelpleinwerking SPED.

De jeugddienst beschikt over een adressenlijst van de organisaties die animatorcursussen inrichten.

Een erkend Edegems jeugdinitiatief kan eveneens een toelage bekomen voor het organiseren van een eigen vormingscursus.

De aanvraag verloopt online via bovenstaande link.