Toelage voor jeugdprojecten

 
Het gemeentebestuur geeft een toelage voor de uitwerking van culturele en artistieke projecten voor en door jongeren. Is de organisator een erkende jeugdinitiatief, dan moet het project een uitzonderlijk karakter hebben en niet tot de gewone werking van de vereniging behoren. Het project richt zich naar kinderen en jongeren tussen 6 en 30 jaar die kaderen binnen de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Afhandeling

De aanvraag voor een toelage wordt tenminste 2 maanden voor de aanvang van het project ingediend bij de gemeentelijke jeugddienst.
Het bureau van de jeugdraad toetst het project aan het reglement en legt het ter advies voor aan de jeugdraad. Het college van burgemeester en schepenen beoordeelt, na advies van de jeugdraad, of een project uiteindelijk een toelage krijgt.

Openingsuren

Vandaag
open van 10 tot 12 uur 13 tot 17 uur
Morgen
open van 10 tot 13 uur