Naar inhoud

Aanvraag elektronische toegangskaart ecopark

Inwoners van Edegem kunnen gebruik maken van het gemeentelijke ecopark. Om toegang te krijgen maak je gebruik van je elektronische identiteitskaart. Voor een aantal categorieën van (niet-)inwoners is toegang mogelijk aan de hand van een elektronische kaart mits betaling van 5 euro waarborg. Deze elektronische toegangskaart ligt na 1 week voor je klaar op het ecopark zelf.

 Datum aanvraag

(dd/mm/jjjj)

 

Gegevens aanvrager

 

Naam en voornaam
Straat en huisnummer
Postcode en gemeente
Telefoon
GSM
E-mail

 

Gegevens woning/vereniging/school

(maximaal 1 kaart per adres/vereniging/school)

Naam
Straat en huisnummer
Postcode en gemeente
Telefoon
GSM
E-mail

Reden aanvraag
Categorie

Categorieën: eenmalig 5 euro/kaart (*)

 

vereniging met een lokaal in gemeente Edegem
B school op het grondgebied van Edegem
niet-inwoner van Edegem maar komt namens een inwoner die wegens lichamelijke redenen immobiel is
inwoner van Edegem maar beschikt niet over een elektronische identiteitskaart die kan gelezen worden door het toegangsysteem
 


eigenaar, huurder of erfgenaam van een woning in Edegem maar geen inwoner van Edegem (2de verblijfplaats, (tijdelijk) niet verhuurd, werken als eigenaar, opruim na overlijden)

 

(*) Betalingswijze: zie onderaan formulierGegevens aanbrenger(s) (maximaal 3 per kaart):

Naam en voornaam
Straat en huisnummer
Postcode en gemeente
Telefoon
GSM
E-mailNaam en voornaam
Straat en huisnummer
Postcode en gemeente
Telefoon
GSM
E-mailNaam en voornaam
Straat en huisnummer
Postcode en gemeente
Telefoon
GSM
E-mail


* = Verplicht in te vullen
Om dit document te versturen, is het nodig uw e-mailadres* in te vullen
E-mailadres*  
     


Inwoners van Edegem krijgen toegang tot het ecopark aan de hand van hun elektronische identiteitskaart.

Voor een aantal categorieën van niet-inwoners is toegang mogelijk aan de hand van een elektronische kaart mits betaling van een waarborg van 5 euro.

  • eigenaars, huurders, houders van zakelijk recht of erfgenamen van een woning in Edegem maar geen inwoner van Edegem (2de verblijfplaats, (tijdelijk) niet verhuurd, werken als eigenaar, opruim na overlijden);
  • verenigingen met een lokaal in gemeente Edegem;
  • scholen op grondgebied van Edegem;
  • niet-inwoners van Edegem maar komt namens een inwoner die wegens lichamelijke redenen immobiel is;
  • inwoner van Edegem maar beschikt niet over een elektronische identiteitskaart die kan gelezen worden door het toegangsysteem.

 


  • Het gemeentebestuur levert maximaal 1 kaart af per adres, vereniging of school. 
  • Per kaart kan je maximaal 3 aanbrengers opgeven.

 

Betalingswijze

Na verzending van dit elektronisch aanvraagformulier betaalt u de door u verschuldigde som van
5 euro (eenmalig) op rekeningnummer BE44 0910 1730 6445 van het gemeentebestuur Edegem met vermelding 'ecopark toegang - NAAM AANVRAGER'.