Naar inhoud

Aanvraag elektronische toegangskaart ecopark

Een aantal categorieën van (niet-)inwoners -eigenaars van een tweede verblijf, verenigingen en scholen- kunnen een toelating vragen om gebruik te maken van het Igean recyclagepark in Edegem.Datum aanvraag

(dd/mm/jjjj)

Gegevens aanvrager

Naam en voornaam
Straat en huisnummer
Postcode en gemeente
Telefoon
GSM
E-mail

Gegevens woning/vereniging/school

(maximaal 1 kaart per adres/vereniging/school)

Naam
Straat en huisnummer
Postcode en gemeente
Telefoon
GSM
E-mail

Reden aanvraag
Categorie

Categorieën: 5 euro/kaart (*)

 

vereniging met een lokaal in gemeente Edegem
B school op het grondgebied van Edegem
niet-inwoner van Edegem maar komt namens een inwoner die wegens lichamelijke redenen immobiel is
inwoner van Edegem maar beschikt niet over een elektronische identiteitskaart die kan gelezen worden door het toegangsysteem
 


eigenaar, huurder of erfgenaam van een woning in Edegem maar geen inwoner van Edegem (2de verblijfplaats, (tijdelijk) niet verhuurd, werken als eigenaar, opruim na overlijden)

 

(*) Betalingswijze: zie onderaan formulierGegevens aanbrenger(s) (maximaal 3 per kaart):

Naam en voornaam
Straat en huisnummer
Postcode en gemeente
Telefoon
GSM
E-mailNaam en voornaam
Straat en huisnummer
Postcode en gemeente
Telefoon
GSM
E-mailNaam en voornaam
Straat en huisnummer
Postcode en gemeente
Telefoon
GSM
E-mail


* = Verplicht in te vullen
Om dit document te versturen, is het nodig uw e-mailadres* in te vullen
E-mailadres*  
     


Inwoners van Edegem hebben toegang tot het recyclagepark aan de hand van hun elektronische identiteitskaart.

Toch zijn er een aantal situaties waarbij de bezoekers niet over een geldige identiteitskaart beschikken, maar wel toegang tot het recyclagepark mogen krijgen.

Eigenaars van een tweede verblijf, verenigingen en scholen beschikken kunnen via dit formulier een toelating aanvragen.

Voor de kaart betaal je een waarborg van 5 euro. De waarborg wordt
teruggestort bij inlevering van de kaart.


  • De intercommunale Igean levert maximaal 1 kaart af per adres, vereniging of school. 
  • Per kaart kan je maximaal 3 aanbrengers opgeven.

 

Betalingswijze

Je ontvangt van ons een bevestigingsmail. Bied je aan op het recyclagepark met deze e-mail.
Je toegangskaart wordt dan meteen aangemaakt. Je betaalt ter plaatse een waarborg van 5 euro.