Oprichtingsakten, statuten en beheersovereenkomsten EVA's