Bekendmakingen

Lokaal bestuur Edegem wil de beslissingen van alle mogelijke organen kenbaar maken aan de burgers.

Via een aparte webpagina, de raadpleegomgeving, kan iedereen bepaalde documenten raadplegen die het bestuur moet bekendmaken volgens het decreet over het lokaal bestuur. De bekendmaking gebeurt binnen de tien dagen na het nemen van de besluiten.

Welke documenten kan je zoal bekijken via de raadpleegomgeving?

 • de lijst met besluiten van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en de burgemeester;
 • de lijst met besluiten van de OCMW-raad, het vast bureau en de voorzitter van het vast bureau;
 • de lijst met besluiten van de raad van bestuur van het AGB;
 • de agenda van de gemeenteraad en de OCMW-raad;
 • de notulen van de openbare zitting van de gemeenteraad en de OCMW-raad;
 • specifieke besluiten zoals bepaald in het decreet lokaal bestuur.

Hoe raadplegen?

 1. Surf naar de digitale raadpleegomgeving.
 2. Ga naar de kalender (rechtsboven) en selecteer de juiste maand.
 3. Selecteer het juiste vergaderorgaan in de lijst (menu links van de maand).
 4. Klik de zitting aan die je wil bekijken.

Zoeken

Je kan een besluit na de zitting op twee manieren zoeken.

 1. Weet je op welke datum de beslissing werd genomen? Klik dan in de kalender op de juiste dag. Er verschijnt dan een overzicht van de besluiten die op die datum werden genomen.
 2. Als je de beslissingsdatum niet kent, kan je een zoekterm ingeven in het veld ‘Zoeken …’ rechts bovenaan.

De verslagen van de politieraad en de besluitenlijsten kan je terugvinden via volgende websites:

verslagen politieraad
besluitenlijsten politieraad

De agenda's en notulen van de zoneraad van brandweerzone rand kan je terugvinden via volgende websites:

zoneraad brandweerzone rand

Inzage en klachtenprocedure

Om inzage te krijgen in de besluiten die op de besluitenlijsten vermeld zijn, volg je de procedure voor toegang tot bestuursdocumenten. Meer info daarover vind je op de pagina over de inzage in bestuursdocumenten.

Het publiek kan tegen de besluiten een klacht indienen bij de toezichthoudende overheid. Meer info over deze procedure vind je in de klachtenwegwijzer op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur.