Naar inhoud

Onderwijs en opvang

Scholen

Vanaf maandag 16 maart zijn alle lessen in de scholen opgeschort. Hou kinderen zo veel mogelijk thuis. Het principe is: ouders die thuiswerken, vangen hun kind thuis op. Als dat niet mogelijk is, zal de school daarover met de ouders in dialoog gaan. Het staat de school vrij een attest of bevestiging van de werkgever vragen.

Er zijn 3 groepen van gezonde leerlingen voor wie de school opvang voorziet:

  1. Kinderen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie ...) uitoefenen. Zij hebben niet de mogelijkheid om thuis te werken. Ze nemen nu de zorg op van zieken en mensen die hulp nodig hebben, zorgen ervoor dat iedereen naar de winkel kan ... Het is daarom letterlijk van levensbelang dat hun kinderen op school worden opgevangen.
  2. Kinderen en jongeren in het buitengewoon onderwijs, de onderwijsinternaten, de MPIGO’s en de IPO’s van het gemeenschapsonderwijs. Zij zijn medisch en/of sociaal kwetsbaar en moeten dus opgevangen worden.
  3. Leerlingen in een kwetsbare thuissituatie. Voor deze kinderen is opvang thuis geen veilige optie. Zij moeten dan ook kunnen rekenen op de soepelheid van scholen.

Buitenschoolse kinderopvang

Net zoals het geldt voor de scholen, zal IBO De Speelclub open zijn voor noodopvang. Wij vragen echter met aandrang om enkel gebruik te maken van de opvang wanneer je er zelf niet voor kan instaan (zie info boven bij scholen).

Vul I-school zo accuraat mogelijk in als je gebruik maakt van de IBO zodat we de personeelscapaciteit zo goed mogelijk kunnen bepalen.

Busvervoer scholen

Het schoolbusvervoer wordt volledig opgeschort. IBO De Speelclub haalt zelf de kinderen op op de verschillende locaties. 

Kinderdagverblijven en crèches

Kinderdagverblijven en crèches blijven open. 

Universiteiten en hogescholen

Voor de universiteiten en hogescholen wordt aanbevolen om modules voor afstandsonderwijs te ontwikkelen. Deze scholen worden dus niet gesloten, maar worden aangemoedigd om te zorgen voor alternatieven voor de traditionele cursussen in collegezalen of in besloten ruimtes.

Noodopvang eerste graad middelbare scholen tijdens paasvakantie

De federale overheid schrijft voor dat middelbare scholen tijdens de paasvakantie noodopvang moeten kunnen aanbieden aan kinderen uit de eerste graad wanneer daar behoefte aan is. De noodopvang mag enkel aangeboden worden aan ouders die in één van de volgende cruciale sectoren werken en zelf niet voor opvang kunnen instaan:

  • zorg
  • veiligheidsdiensten
  • voedingssector
  • distributie

Ook voor leerlingen uit kwetsbare thuissituaties wordt er gekeken naar de mogelijkheden.
Voor alle andere ouders blijft de regel dat kinderen thuis worden opgevangen.

Zit jouw zoon of dochter in de eerste graad van KTA Da Vinci of OLVE en heb je noodopvang nodig tijdens de paasvakantie? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de dienst kinderopvang van het lokaal bestuur Edegem op het nummer  03 289 21 10 of 03 289 21 20 zodat wij een gepaste regeling kunnen uitwerken.

Het is mogelijk dat er een attest van de werkgever wordt gevraagd vooraleer de opvang wordt toegewezen.

Overzicht:

Aanverwante thema's