Naar inhoud

Bescherm jezelf & anderen

Volg deze richtlijnen om de coronaverspreiding maximaal tegen te gaan. 

 • Blijf thuis als je ziek bent. Bel je huisdokter.
 • Was regelmatig je handen met water en zeep.
 • Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.
 • Geen zakdoek? Hoest of nies in je elleboogholte.
 • Vermijd handen geven, kussen of knuffelen als je iemand begroet.
 • Wees aandachtig voor risicogroepen (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, kinderen jongere dan 6 maanden, zwangere vrouwen, personen met een verzwakt immuunsysteem …).
  Behoor je tot een risicogroep? Vermijd evenementen en publieke samenkomsten. Je loopt er meer risico om besmet te geraken.
 • Beperk contact tussen kinderen en ouderen. Kinderen worden niet ernstig ziek van het coronavirus, maar kunnen het wel makkelijk verspreiden.
 • Vermijd contact met mensen die zichtbaar ziek zijn of hou voldoende afstand.
 • Wat fysieke activiteit in open lucht betreft, die blijft aanbevolen, met respect voor social distancing en alleen in het tijdsbestek dat echt nodig is. Je mag dus alleen buiten zijn zolang het lopen, wandelen of fietsen duurt. Mensen moeten ook in beweging blijven (en dus niet urenlang in de parken gaan zitten bijvoorbeeld). 
 • De zogenaamde lockdown parties die sommige mensen organiseren, zetten al onze inspanningen op het spel en blijven een probleem met belangrijke gevolgen voor de gezondheid, zoals blijkt uit de feiten. Die feestjes blijven uiteraard verboden. 

Raadpleeg gedetailleerde informatie over het virus en de richtlijnen op www.info-coronavirus.be of bel 0800 14 689

Overzicht:

Aanverwante thema's