Naar inhoud

Dienstverlening

Sommige gemeentelijke gebouwen sluiten hun deuren voor het publiek of werken met een aangepaste dienstverlening. Alle maatregelen gelden voorlopig tot 5 april. 

Gemeentehuis

  • Alle dienstverlening in het gemeentehuis is enkel toegankelijk op afspraak. Een afspraak maken kan telefonisch via 03 289 26 50 of per mail burgerzaken@edegem.be of grondzaken@edegem.be.
    Met deze maatregel willen we het aantal bezoekers beperken om zo onze medewerkers, maar ook onze inwoners te beschermen tegen het coronavirus. We rekenen op het gezond verstand en vragen om enkel voor dringende zaken een afspraak te maken.

    Wie een afspraak heeft, meldt zich aan het onthaal aan in het gemeentehuis.

    Misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Mijn dossier

    We vragen onze bezoekers om de nodige basishygiënemaatregelen te respecteren, de nodige afstand te bewaren en met bankcontact te betalen.

  • Huis- en plaatsbezoeken van onze medewerkers worden uitgesteld.

Sociale dienst OCMW

De sociale dienst werkt enkel nog op afspraak. Contacteer je maatschappelijk werker op 03 450 84 07 voor verdere afspraken en opvolging van je dossier. Huisbezoeken worden uitgesteld.

Bibliotheek

De bibliotheek is gesloten. Raadpleeg de website voor praktische info.

Ecopark 

Het ecopark sluit de deuren. Edegem volgt hiermee de recentste richtlijnen van de hogere overheid. 

Huisvuilophaling

De huisvuilophaling verloopt volgens de planning. 

Dienst kinderopvang- en jeugd

De dienst kinderopvang- en jeugd is gesloten. 

Sporthal Den Willecom

Sporthal Den Willecom en de pétanquehal sluiten de deuren. Er kunnen geen trainingen of wedstrijden plaatsvinden. 

Dinsdagmarkt

Op basis van de federale richtlijnen gaat de wekelijkse dinsdagmarkt niet langer door. 

Zora Wijk-werken

De zitdagen die telkens de eerste en de laatste week van de maand gehouden worden, zullen NIET doorgaan. Het Wijk-werk kantoor blijft telefonisch bereikbaar op 03 443 94 59 van maandag tot vrijdag tussen 9 en 12 uur en tussen 13 en 16 uur. 

In Mortsel is er enkel noodpermanentie voor dringende situaties op: 

Maandag 23/3/2020 van 9 tot 12 uur

Woensdag 25/3/2020 van 9 tot 12 uur

Maandag 30/3/2020 van 9 tot 12 uur

Woensdag 01/04/2020 van 9 tot 12 uur

Politie HEKLA

Voor een vraag, klacht of aangifte bij HEKLA moet je eerst contacteren op het algemeen nummer 03 444 00 00. Meer info: https://www.politiehekla.be/?q=node/534

Deeldepot 2650

Het deeldepot is gesloten tot 8 april. Is de uitleentermijn van geleend materiaal overschreden dan is dit geen probleem. Je mag alle materiaal bijhouden tot het deeldepot terug open gaat. Hiervoor zullen geen extra kosten worden aangerekend.

Voor meer informatie of hulp stuur een mailtje naar uitleen@deeldepot2650.be

Openbare onderzoeken

Alle lopende openbare onderzoeken zijn opgeschort. Ze zullen wat de resterende termijn betreft worden hernomen na 24 april 2020.

Dat gebeurde op grond van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning.

De concrete begin- en einddata zijn vandaag nog niet gekend. Verdere informatie hierover zullen we op deze pagina aanvullen.