Naar inhoud

Dienstverlening

Sommige gemeentelijke gebouwen sluiten hun deuren voor het publiek of werken met een aangepaste dienstverlening. 

Gemeentehuis

 • Voor een aantal producten kan je opnieuw op afspraak terecht aan de publieksbalies van het gemeentehuis. Een afspraak maken doe je via www.edegem.be/afspraak of 03 289 26 50

  Het aantal producten waarvoor je kan langskomen, is nog beperkt. Vind je een product niet terug? Stuur een bericht naar burgerzaken@edegem.be. We helpen je via e-mail verder.

  Misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Mijn dossier

  We vragen onze bezoekers om de nodige basishygiënemaatregelen te respecteren, de nodige afstand te bewaren en met bankcontact te betalen.

Sociale dienst OCMW

De sociale dienst werkt op afspraak. Contacteer je maatschappelijk werker op 03 450 84 07 voor verdere afspraken en opvolging van je dossier. Huisbezoeken worden uitgesteld.

Bibliotheek

De bibliotheek opent opnieuw haar deuren op maandag 8 juni. Door de beperkte ruimte van de bib vragen we om zoveel mogelijk gebruik te (blijven) maken van onze afhaalbib. Kom enkel naar de bib als je toch zelf nog titels wil kiezen! Kom je zelf naar de bib, hou dan rekening met de beperkte dienstverlening en openingsuren. Alle concrete info vind je op de website van de bib

Ecopark 

Het ecopark is open, maar werkt nog tot 30 mei 2020 op afspraak. Alle plaatsen zijn momenteel echter ingenomen. Vanaf dinsdag 2 juni kan je opnieuw vrij terecht in het park.

Huisvuilophaling

De huisvuilophaling verloopt volgens de planning. 

Dienst kinderopvang- en jeugd

De dienst kinderopvang- en jeugd is telefonisch bereikbaar. 

Peuterspeelpunt en ruilpunt

Het peuterspeelpunt en het ruilpunt zijn gesloten. 

Sporthal Den Willecom

Sporthal Den Willecom en de pétanquehal blijven gesloten. Er kunnen geen trainingen of wedstrijden plaatsvinden. 

Over de maatregelen rond het sporten in open lucht vanaf 18 mei lees je hier meer info: https://www.edegem.be/nieuwsdetail.aspx?id=9351

Dinsdagmarkt

De wekelijkse dinsdagmarkt vindt opnieuw plaats. Om het bezoek te spreiden, kan je terecht tot 14.30 uur. Hou je aan de geafficheerde richtlijnen.

Zora Wijk-werken

De zitdagen die telkens de eerste en de laatste week van de maand gehouden worden, zullen NIET doorgaan. Het Wijk-werk kantoor blijft telefonisch bereikbaar op 03 443 94 59 van maandag tot vrijdag tussen 9 en 12 uur en tussen 13 en 16 uur. 

Politie HEKLA

Voor een vraag, klacht of aangifte bij HEKLA moet je eerst contacteren op het algemeen nummer 03 444 00 00. Meer info: https://www.politiehekla.be/?q=node/534

Deeldepot 2650

Het deeldepot heropent op woensdag 29 april op afspraak. Hoe je materiaal reserveert, een afspraak maakt en alle andere coronamaatregelen vind je op hun website http://www.deeldepot2650.be

Openbare onderzoeken

Alle lopende en geschorste openbare onderzoeken worden verdergezet vanaf maandag 27 april 2020.

Minister Demir besliste op 17 april 2020 dat er geen bijkomende termijnverlenging of schorsing van inspraakmomenten komt voor omgevingsvergunningen en ruimtelijke planningsprocessen. Daarnaast keurde de Vlaamse Regering op 22 april 2020 een wijzigingsbesluit  goed dat de besluiten van 24 en 27 maart 2020 verduidelijkt en aanvult.

De aanvrager moet de einddatum van het verdergezette openbaar onderzoek op de gele affiches aanpassen. De aangepaste affiches blijven minstens aangeplakt tot de laatste dag van het verdergezette openbaar onderzoek.

De startdatum en termijn van de te hervatten openbare onderzoeken zullen terug gepubliceerd worden op het omgevingsloket.

Welzijnsvragen: CAW Antwerpen

Ook tijdens de Coronacrisis is CAW Antwerpen er voor mensen met een welzijnsvraag. Het Coronavirus kan ook extra vragen oproepen. In uw kot blijven is niet gemakkelijk en kan spanning, eenzaamheid, angst, ... oproepen. Langskomen kan op dit moment niet, en wij kunnen geen huisbezoeken doen. CAW Antwerpen staan wél paraat via telefoon, mail en chat!

www.caw.be/coronacrisis-antwerpen

Hoe kan je jouw pensioen of een IGO aanvragen tijdens deze coronacrisis?

Als preventieve maatregel tegen het coronavirus zijn alle Pensioenpunten tot nader order gesloten. 

Heb je hulp nodig bij je pensioenaanvraag dan kan dat via

 • De gratis Pensioenlijn 1765
  Een pensioenexpert helpt je om de nodige documenten in te vullen
 • Je persoonlijk dossier op www.mypension.be
 • De website www.pensioenaanvraag.be