Naar inhoud

Afvalfracties ecopark

De verschillende gesorteerde afvalfracties worden gerecycleerd.
Dankzij recyclage krijgt afval een nieuw leven als grondstof. 

In het huisreglement van het ecopark vind je alle fracties en de voornaamste scheidingsregels.

OPGELET!
Je mag maximaal 1m³/week per gezin/bedrijf naar het ecopark brengen met uitzondering van KGA, en oliën:
- KGA 25 kg/maand
- Minerale olie 20 l/maand
- Frituurolie- en vet 20 l/maand
Van de fractie papier en karton mag je maximaal 2m³/week per gezin/bedrijf brengen.

Bij betalende fracties is er geen volumebeperking van toepassing.

Het foutief aanbieden van afval kan aanleiding geven tot sancties. Raadpleeg het politiereglement zone Hekla.