Naar inhoud

Verwaarlozing

Op 22 december 2016 besliste het Vlaams Parlement om het beleid rond de bestrijding van verwaarlozing volledig toe te vertrouwen aan de gemeenten. Deze beslissing is bekrachtigd en afgekondigd door de Vlaamse Regering op 23 december 2016 en in werking getreden op 1 januari 2017. Het Gewest bepaalt alleen nog de hoofdlijnen.

Op 23 oktober 2017 keurde de gemeenteraad het gemeentelijk reglement op de registratie verwaarloosde woningen en gebouwen goed. Je kan deze reglementen raadplegen via onze website.

Verwaarlozing gaat over de uitwendige toestand van het gebouw, ongeacht of het dienst doet als woning. Op basis van een technisch verslag wordt het beoordeeld.

Overzicht: