Naar inhoud

Ouders

Wie kan bij ons terecht?

De kinderopvangdienst staat in voor de gezinsopvang (= onthaalouders)  van baby’s en peuters die nog niet naar de basisschool gaan.

Een aantal onthaalouders doen ook opvang van schoolgaande kinderen.

Hoeveel kinderen er op een locatie mogen opgevangen worden, is afhankelijk van de beschikbare ruimte, de kennis én de draagkracht van de onthaalouder.

Wij staan ook open voor de opvang van kinderen met een extra of specifieke zorgbehoefte. 

Wij richten ons hoofdzakelijk op kinderen van werkende ouders.

Bij een overbezetting van de opvangplaatsen, gelden de voorrangsregels bepaald door Kind en Gezin.

Twintig procent van de opgevangen kinderen moeten behoren tot een voorrangsgroep (bv. kinderen van alleenstaande ouders met een laag inkomen, …).

Daarnaast houden we rekening met eigen voorrangsregels zoals woonplaats en inschrijvingsmoment op de wachtlijst.

Overzicht:

Aanverwante thema's