Naar inhoud

Conformiteitsattest

Het conformiteitsattest bevestigt of een verhuurde woning of kamer conform is met de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen.

Sinds 2015 is in Edegem een reglement van kracht dat het conformiteitsattest verplicht voor huurwoningen. Deze verordening conformiteitsattesten werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 september 2015 en door het ministerieel besluit van 4 november 2015. Voor elke woning die verhuurd of ter beschikking wordt gesteld, moet de verhuurder een conformiteitsattest kunnen voorleggen.

Deze verplichting wordt gefaseerd ingevoerd voor alle nieuwe verhuringen vanaf 2015 en gefaseerd op basis van de leeftijd van de huurwoning:

  • 2015-2019: woningen van 50 jaar en ouder;
  • 2020-2022: woningen van 35 jaar en ouder;
  • 2023-2024: woningen van 30 jaar en ouder;
  • 2025: alle huurwoningen

Bij de opheffing van een besluit tot ongeschiktheid en/of onbewoonbaarheid van de woning of kamer is het conformiteitsattest steeds verplicht.

Voor zowel woningen als kamers heeft het conformiteitsattest een geldigheidsduur van 5 jaar.

De kostprijs ervan bedraagt 62,50 EUR voor een zelfstandige woning. Voor een kamerwoning bedraagt de retributie 62,50 EUR, verhoogd met 12,50 EUR per kamer en een maximum van 1250,00 EUR.

Het conformiteitsattest kan door de verhuurder aangevraagd worden bij lokaal bestuur Edegem.

Voor meer informatie kan je terecht bij de dienst huisvesting: telefonisch 03 289 26 50, via e-mail: lokaalbestuur@edegem.be of via een online afspraak.

Overzicht: