Naar inhoud

Inspraak project-MER Oosterweelverbinding

Voordat de werken voor de Oosterweelverbinding in het voorjaar van 2017 kunnen starten, wordt eerst de impact ervan op mens en milieu onderzocht. Dit gebeurt met een project-Milieueffectenrapport (project- MER). Onafhankelijke experts onderzoeken daarin welke gevolgen het project en de aanleg ervan met zich meebrengen. De eerste stap in de opmaak van deze project-MER is een kennisgevingsdossier. Hierin beschrijven de onderzoekers het project en de mogelijke uitvoeringsvarianten die ze gaan bestuderen. Tegelijk geven ze aan welke effecten ze in kaart gaan brengen.

Wat kan jij doen?
In de wettelijk voorgeschreven procedure voor milieueffectrapporten is er een periode van 30 dagen voorzien waarin je het kennisgevingsdossier kan inkijken en bijkomende onderzoeksvragen kan suggereren. De inspraakprocedure loopt in Edegem van 1 tot 30 september 2015.

Dossier inkijken?
Het kennisgevingsdossier voor de project-MER Oosterweelverbinding ligt ter inzage in het gemeentehuis. Om je nog beter van dienst te zijn, kan je het project-MER inkijken op afspraak. Een expert beantwoordt je vragen op verschillende dagen in september. Een afspraak maken doe je via tel. 03 289 26 50 of gemeentebestuur@edegem.be.

 • 3 september: 10 tot 12 uur
 • 7 september: 14 tot 15 uur 
 • 10 september: 10 tot 12 uur
 • 14 september: 10 tot 12 uur en 17 tot 18 uur 
 • 24 september: 10 tot 12 uur  
 • 28 september: 17 tot 18 uur

Het dossier is ook online te raadplegen op de website van de dienst MER. Klik hier om het kennisgevingsdossier te bekijken.  

Hoe kan je reageren?
Als je het dossier komt inkijken, kan je je vragen ter plaatse stellen aan de expert.

Je kan je vragen indienen met behulp van een inspraakformulier op de website www.mervlaanderen.be (klikken op ‘Hoe reageren?’)

Je kan je opmerkingen en reacties ook bezorgen per post of per e-mail:

 • Dienst Mer van LNE, Project-MER Oosterweelverbinding, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel, e-mail: mer@vlaanderen.be

Kom naar een infomoment
Er zijn zeven infotentoonstellingen op het grondgebied van de infrastructuurwerken voor de Oosterweelverbinding. Alle Edegemnaars zijn welkom. 

 • Dinsdag 1 september van 16 tot 20 uur: Sint-Annekecentrum, Hanegraefstraat 5, 2050 Antwerpen
 • Woensdag 2 september van 16 tot 20 uur: Districtshuis Merksem, Burgemeester J. Nolfplein 1, 2170 Merksem
 • Donderdag 3 september van 16 tot 20 uur: Den Bell, Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen
 • Dinsdag 8 september van 16 tot 20 uur: Luchtbal, Sporthal Uilenspiegel, Generaal Simondslaan 1, 2030 Antwerpen
 • Woensdag 9 september van 16 tot 20 uur: Borgerhout, opleidingscentrum Coach, Statielei 29, 2140 Antwerpen
 • Donderdag 10 september van 16 tot 20 uur: Deurne Dienstencentrum Kronenburg, Van Duyststraat 192, 2100 Antwerpen
 • Zaterdag 12 september van 10 tot 18 uur: Damfeesten, Kalverstraat, 2060 Antwerpen
 • Dinsdag 15 september van 16 tot 20 uur: Administratief Centrum, Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht

Je kan er terecht met al je vragen over het project of de lopende procedure.

Infobrochure
Download hieronder de brochure. Je maakt kennis met de verschillende projectonderdelen van de Oosterweelverbinding en krijgt info over de inspraakprocedure voor de project-MER. 

Meer informatie bij dit project? Dienst mobiliteit, tel. 03 289 26 50 of e-mail: gemeentebestuur@edegem.be

Overzicht:

Aanverwante thema's