Naar inhoud

Adviesraad lokale economie

Op 30 maart 2015 startte de eerste erkende adviesraad lokale economie. Edegem kende voordien al verschillende soorten raden die de lokale economie bundelden, zoals bijvoorbeeld ALEE (Adviesraad lokale economie Edegem) en EZO (Edegemse Zelfstandige Ondernemers), maar nog nooit werd een erkend adviesorgaan opgericht. EZO blijft absoluut een belangrijke rol vervullen. Deze cel is niet weg te denken uit Edegem. De nieuw opgerichte adviesraad zal voornamelijk een aanvullende en inhoudelijke versterkende rol op de bestaande EZO raad vervullen. De adviesraad lokale economie en EZO gaan dus hand in hand samen.

De adviesraad ging van start met 17 gemotiveerde ondernemers uit verschillende beroepscategorieën. Zes leden maken deel uit van het dagelijks bestuur. Daphne Loveniers en Yves Coquilhat zijn respectievelijk voorzitter en ondervoorzitter.

Burgemeester Koen Metsu, bevoegd voor lokale economie, licht toe: “Adviesraden zijn belangrijk voor de goede werking van een gemeente. Zij kunnen als praktijkdeskundigen actief mee werken aan het uitstippelen van de beleidslijnen. In de besluiten rond lokale economie nemen wij dan de adviezen van de raad mee. Zij bieden een absolute meerwaarde. Met de oprichting van deze adviesraad komen we weer een stapje dichter in de heropleving van onze Edegemse lokale economie en dat is een absolute must. Zo zal één van de eerste thema’s die besproken zal worden in deze adviesraad het parkeerbeleid in Edegem zijn.”

 

Wat wil deze adviesraad voor u betekenen:

  • Uitbrengen van adviezen aan het gemeentebestuur op hun vraag of items besproken tijdens de vergadering
  • Stellen van vragen aan het gemeentebestuur over zaken die lokale economie aanbelangen
  • Nemen van initiatieven om lokale economie te stimuleren en te promoten
  • Nemen van initiatieven om lokale economie te ondersteunen op diverse vlakken
  • Creëren van een platform waarop lokale economie zich kan vinden/terugvinden/netwerken.