Naar inhoud

Tarieven ecopark

ecopark

Aan vuilnis hangt een prijskaartje sinds 2 mei 2014

De Vlaamse regering wil dat gemeenten maximaal het principe ‘de vervuiler betaalt’ toepassen. Het Vlarema legt daarom minimum- en maximumtarieven op voor de inzameling van afvalstoffen. Deze tarieven zijn onder andere bedoeld om afvaltoerisme te voorkomen. Ook in onze gemeente zijn daarom noodgedwongen veranderingen op til voor de grofvuilophaling, het containerpark en afval op evenementen.

Containerpark

Terwijl het containerpark in onze buurgemeenten al lang betalend is, was het in Edegem tot en met april 2014 nog volledig gratis. Daarna moet de gemeente van de Vlaamse regering tarieven opleggen. Vanaf 1 januari 2020 gelden volgende prijzen:

Fractie Tarief
grofvuil 0,22 euro/kg
steenpuin 0,03 euro/kg
bouw- en sloopafval 0,22 euro/kg
kalk 0,03 euro/kg
grond 0,03 euro/kg

Vrijstelling
Voor de betalende fracties krijgt elk gezin tot 3 personen jaarlijks een vrijstelling van 50 kg. Per bijkomend gezinslid krijg je 10 kg extra. De vrijstelling geldt niet voor grofvuil, want VLAREMA legt hiervoor een minimumtarief op.

Grofvuilophaling huis aan huis

Door de invoering van de nieuwe wetgeving zijn gemeenten ook verplicht de grofvuilophaling betalend te maken. Sinds 1 januari 2020 betaal je voor de ophaling van grofvuil volgend tarief: 0,25 euro/kg aangeboden grofvuil + 15 euro vaste ophaalkost.

Wat kan?
Al het afval dat je niet kan meegeven met een andere selectieve inzameling of de grijze afvalzak, ook niet na manuele verkleining. Je moet het afval in vier verschillende fracties, gegroepeerd per fractie klaarzetten:
1. grote elektrische apparaten
2. metaal
3. hout (niet langer dan 2 m)
4. groot restafval (tapijt, matrassen, zetels, ...)

Wat kan niet?

  • tuinafval en snoeihout
  • papier en karton
  • steenpuin, beton en bouwafval
  • gesloten of open zakken
  • gasflessen
  • autobanden
  • glazen flessen
  • KGA (verfpotten, frituurolie, motorolie, ...)

Hoe?
Enkel op aanvraag. Bel of mail uiterlijk 4 dagen voor de ophaling (zie kalender) op tel. 03 289 24 29 of e-mail: grofvuil@edegem.be met vermelding van je naam, adres, soort afval en de hoeveelheid. Betalen doe je nadien via overschrijving.

Meer weten? Milieudienst, gemeentehuis, Gemeenteplein 1, tel. 03 289 26 50 of milieu@edegem.be