Naar inhoud

Bedrijfsruimten

Gemeente Edegem wil ook de leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten tegen gaan en de aanwending van de beschikbare ruimte stimuleren. Uiterlijke verwaarlozing en leegstand van bedrijfsruimten hebben immers een negatief effect op de leefomgeving. Wanneer eigenaars de leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten niet tijdig renoveren en in gebruik (laten)nemen, dan wordt de Vlaamse gewestbelasting op leegstaande en verwaarloosde bedrijfsuimten geheven.

Overzicht: