Naar inhoud

Leegstand

Lokaal bestuur Edegem voert een actief leegstandbeleid. Hiermee wil het lokaal bestuur langdurige leegstand tegengaan en eigenaars stimuleren om leegstand op te lossen.

Een woning wordt als leegstaand beschouwd wanneer het gedurende een termijn van ten minste twaalf opeenvolgende maanden niet aangewend wordt in overeenstemming met de woonfunctie.

Een leegstaand gebouw is een gebouw waarvan meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte niet overeenkomstig de functie van het gebouw wordt aangewend gedurende een periode van ten minste twaalf opeenvolgende maanden. Hierbij wordt geen rekening gehouden met woningen die deel uit maken van het gebouw.

Door middel van het belastingreglement kan de gemeente eigenaars die leegstaande woningen en gebouwen niet opnieuw in gebruik nemen, belasten.
Het gemeentelijk reglement op leegstaande woningen en gebouwen kan je raadplegen op de website.

Voor meer informatie kan je terecht bij de dienst huisvesting: telefonisch 03 289 26 50, via e-mail: lokaalbestuur@edegem.be of via een online afspraak.

Overzicht: