Naar inhoud

Leegstand

Op basis van het decreet grond en pandenbeleid kunnen gemeenten een register van leegstaande woningen en gebouwen bijhouden.

Het is wenselijk dat het beschikbaar patrimonium voor wonen en economische activiteiten op het grondgebied van de gemeente optimaal benut wordt. Daarom wil het gemeentebestuur de eigenaars van onbewoonde en ongebruikte woningen en gebouwen aanmoedigen om deze woningen en gebouwen opnieuw te activeren.

In 2010 maakte de gemeente voor de eerste keer zowel een gemeentelijk reglement op leegstaande woningen en gebouwen als een belastingreglement op leegstaande woningen en gebouwen. Door middel van het belastingreglement kan de gemeente eigenaars die leegstaande woningen niet opnieuw in gebruik nemen belasten.

De laatste wijziging van deze reglementen dateren van 2017. De indicaties van leegstand werden deels gewijzigd in het reglement, alsook het tarief van de leegstandsheffing en de vrijstellingsgronden in het belastingreglement. U kunt de reglementen downloaden op onze website.  Het nieuwe belastingreglement op leegstaande woningen en gebouwen wordt gevestigd vanaf 1 juli 2017 tot en met 31 december 2019.

Overzicht: