Naar inhoud

Tweede verblijven

Tweede verblijven zijn woningen die dienen als hoofdverblijfplaats, maar niet zo worden gebruikt.
Het gaat met andere woorden om woningen waarin niemand is ingeschreven in het bevolkingsregister, maar waarvan wel occasioneel gebruik kan worden vastgesteld.

Om het inkomstenpotentieel van elke woning in Edegem ten volle te benutten, heeft het bestuur een nieuw belastingreglement ontworpen. Dit geeft de mogelijkheid om eigenaars van tweede verblijven jaarlijks te belasten.

Eigenaars van woningen die in aanmerking komen als tweede verblijf, zijn verplicht dit voor
30 september van het aanslagjaar te melden aan het gemeentebestuur via het aangifteformulier.
De jaarlijkse belasting bedraagt 1 000 euro.

Het nieuwe belastingreglement op tweede verblijven is van kracht sinds 1 januari 2014.

Overzicht: