Naar inhoud

Werkbezoek 2013 - Kennismaking en evaluatie

Gemeente Edegem en San Jeronimo hebben een zusterbandrelatie van eind 2004. Hiervoor zijn samenwerkingsakkoorden 2005 – 2007 en 2008 – 2013 ondertekend. Een nieuw samenwerkingsakkoord 2014 – 2019 is in opmaak en wordt besproken en gefinaliseerd tijdens het werkbezoek.
Het doel van de samenwerking tussen beide gemeenten is 'Het versterken van de gemeentelijke organisatie en het verkrijgen van goed lokaal bestuur zowel in Edegem als San Jerónimo op basis van kennis, uitwisseling en wederzijdse vertrouwen'.

Dit willen we doen door:

  1. Bestuurskrachtversterking in San Jerónimo: versterking van de gemeentelijke diensten met speciale aandacht voor de ondersteuning sociale dienst, de uitbouw van ICT, de uitbouw communicatie en ondersteuning van Demuna.
  2. Sociale ontwikkeling en culturele ondersteuning: van jongeren door uitbouw van de uitwisseling en samenwerking tussen jongeren uit Edegem en San Jerónimo en participatie te creëeren van alle jongeren - ook van bergdorpen - binnen het beleid aanbieden van educatiemogelijkheden voor kinderen de betrokkenheid van de berggemeenschappen binnen het beleid te verhogen.
  3. Een degelijke milieuzorgsysteem uit te bouwen met aandacht voor milieu-investeringen, promotie van biologische landbouw en de participatie van de bevolking.

 Tijdens het kennismakings- en evaluatiebezoek wordt:

  • Kennis gemaakt met gemeente San Jeronimo, het gemeentebestuur en betrokkenen bij de uitwerking van de zusterband
  • Kennis gemaakt met de opgebouwde werking en verwezenlijkingen van de werking van de voorbije 9 jaar.
  • Het nieuwe samenwerkingsakkoord 2014 -2019 tussen Edegem en San Jeronimo besproken en afgerond.
  • Aandacht besteed aan de invulling van het begrip wederkerigheid.

Overzicht:

Aanverwante thema's