Naar inhoud

1712: een centraal meldpunt voor geweld en misbruik

Sinds 13 maart 2012 bestaat er een centraal telefoonnummer voor elk vermoeden van geweld. Van 9 tot 17 uur kan iedereen op het nummer 1712 terecht met vragen en meldingen, en dat discreet en gratis.

Eén aanspreekpunt voor burgers
Geweld, misbruik en kindermishandeling zijn maatschappelijke problemen die een bijzonder zware impact hebben op iedereen die hierbij betrokken is. Ze tasten de leefkwaliteit en het vertrouwen in een veilige samenleving aan. De voorbije jaren is het duidelijk geworden dat er nood is aan één aanspreekpunt waar de burger terecht kan.

Geïntegreerde aanpak
Het meldpunt integreert de bestaande meldpunten, aanspreekpunten en onthaalwerkingen van de vertrouwenscentra kindermishandeling (VK) en de centra algemeen welzijnswerk (CAW). Deze organisaties kunnen vertrouwen op heel wat expertise in partnergeweld, slachtofferhulp en ouderenmisbehandeling. Op zeven plaatsen in Vlaanderen bemannen medewerkers van beide diensten een meldpunt dat bereikbaar is via één nummer: 1712. Via een doorschakelsysteem komt de beller terecht bij het meldpunt in zijn eigen regio. Voor de oproeper zijn er geen kosten. Geleidelijk aan worden de bestaande werkingen rond slachtofferhulp, partnergeweld en ouderenmisbehandeling in dit meldpunt geïntegreerd. Voor de organisatie van deze meldpunten werden de CAW’s en VK’s versterkt voor een totaalbedrag van 636 000 euro.

Dit meldpunt is geen eindpunt. Iedereen moet alert zijn voor de signalen van geweld. Elk vermoeden van geweld telt. Klachten moeten nauwgezet gevolgd worden met als doel een veilige omgeving voor het kind te waarborgen.

De doelstelling van de campagne is drieledig:

  • herkennen van signalen van kindermishandeling en de bevolking alerter maken voor de problematiek
  • de burger motiveren om desgevallend actie te ondernemen (melden) en het thema bespreekbaar te maken
  • het nieuwe nummer 1712 van dit unieke meldpunt bekendmaken voor het grote publiek Er is gekozen voor een serene toonzetting in de campagne met nadruk op het opnemen van verantwoordelijkheid door iedereen die geconfronteerd wordt met geweld. Vandaar de slogan: ‘Elk vermoeden van geweld telt’.

De tv-spot vind je op YouTube.

Voor meer informatie:  
Ellen Coopman
Woordvoerster van minister Jo Vandeurzen
Kabinet van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin  

Koning Albert II-laan 35 bus 9
1030 Brussel
Tel. 02 552 64 67 - 0477 39 75 43
ellen.coopman@vlaanderen.be  
www.ministerjovandeurzen.be