Naar inhoud

Leefomgeving

leefomgeving
De omgeving waarin we wonen belangt ons allemaal aan. In de rubriek LEEFOMGEVING vind je onder andere informatie over het voorkomen en recycleren van afval, informatie over het private- en openbare groen in onze gemeente, meer info en over het besparen van energie en de premies waarop je daarvoor kan aanspraak maken.


Binnen het thema ruimtelijke ordening kan je opzoeken welk bestemmingsplan op jouw perceel van toepassing is en welke voorschriften daaraan verbonden zijn.

Een overzicht van de geplande en lopende wegenwerken in onze gemeente krijg je onder het thema openbare werken.

Meer informatie over vervoer en mobiliteit in Edegem vind je in de laatste rubriek mobiliteit.

Overzicht: