Naar inhoud

Ecopark

ecopark

Bij gebruik van het ecopark moeten de regels van het uniform gemeentelijk politiereglement  (hoofdstuk III, afdeling 5) en het huisreglement van het ecopark opgevolgd worden.

Het huisreglement dient bij te dragen tot een dagelijkse goede werking en verankert verschillende praktische regels met in het bijzonder:
- werkwijze voor het bekomen van elektronische toegangskaarten;
- scheidingsreglement afval;
- aanvaardingsvoorwaarden (soorten, hoeveelheden, …);
- het gebruik (reinheid, …).

Overzicht: