Naar inhoud

Psychosociale hulp

Voor problemen op het gebied van relatie, echtscheiding, gezin, opvoeding van de kinderen, alcohol- en andere verslaving, eenzaamheid, enz... kun je steeds bij de sociale van het OCMW terecht. Samen zoeken we naar een haalbare oplossing of verwijzen we je door naar een dienst waar deskundigen je beter kunnen helpen.

Wanneer je niet in staat bent om problemen in verband met het beheer van je inkomen zelfstandig aan te pakken, kan je terecht op de dienst schuldbemiddeling van het OCMW. Schuldbemiddeling is een ruim begrip en staat eigenlijk voor alle interventies die door de sociale dienst ondernomen worden in relatie tot een schuldeiser.  Deze contacten gaan van louter informatie inwinnen, onderhandelen en bepleiten tot procederen daar waar het nodig is.
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen volgende mogelijkheden:

Overzicht: