Tegemoetkoming in diftarkosten voor personen met incontinentie

Inhoud

Edegemnaars die lijden aan een tijdelijke of onbehandelbare vorm van incontinentie kunnen een jaarlijkse toelage van 60 euro krijgen als tegemoetkoming in de kosten van de restafvalophaling. 

Voorwaarden

  • De aanvrager heeft een attest van de huisarts. Dit attest vermeldt duidelijk of het gaat om een tijdelijke of permanente vorm van incontinentie. 
  • De aanvrager woont thuis en verblijft niet in een algemeen, psychiatrisch ziekenhuis of een rust- en verzorgingstehuis.

Procedure

De aanvraag gebeurt online via bovenstaande knop.
Na onderzoek wordt de toelage betaald.

De tegemoetkoming wordt rechtstreeks gestort op de diftarrekening van de aanvrager (voor minderjarigen: op de diftarrekening van één ouder of voogd).

In geval van tijdelijke incontinentie moet de toelage elk jaar opnieuw aangevraagd worden.

Bedrag

De tussenkomst bedraagt 60 euro.